Arbejdsmiljøledelse via ISO 45001:2018 certificering

DMR er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og finder det derfor naturligt, at vi selv går forrest i arbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Formålet med vores arbejdsmiljøledelsessystem er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, forebygge/hindre ulykker og skader samt at fremme sundhed, trivsel, det udviklende arbejde og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Medarbejdernes sikkerhed og sundhed prioriteres derfor højt, hvilket understøtter en af DMRs 3 grundlæggende værdier nemlig medarbejderttrivsel.

Ledelsessystemet omfatter f.eks. konkrete målsætninger omkring uheld- og ulykkesanalyser (løbende, og mindst én gang årligt) og trivselsmåling (én gang årligt) blandt medarbejderne. I forbindelse med trivselsanalyserne er der bl.a. opstillet konkrete målsætninger om:

  • NPS >50 (på nøglespørgsmål om arbejdstrivsel).
  • >85% af medarbejderne skal kunne anbefale DMR som arbejdsplads.

Her kan du læse mere om arbeidmiljøledelse i denne brochure.