Oprensning af jordforurening

Opgravning af forurenet jord - dmr.dk

Langt den mest anvendte oprensningsmetode til fjernelse af forurenet jord er stadig opgravning.

Dette skyldes flere forhold, bl.a. at det normalt er en oprensningsmetode, der er relativ hurtig frem for in-situ oprensninger, der typisk kan tage flere år, dels at der er tale om en langt mere sikker løsning end in-situ oprensningerne. DMR kan dog også tilbyde rådgivning ved udførelse af in-situ oprensninger, se her.

Desuden har afgravningsløsninger den fordel, at der relativ hurtigt kan fjernes terænnære jordforureninger, der f.eks. udgør en risiko for anvendelsen til f.eks. parcelhushave.

Det er ved graveløsninger vigtigt, at der foretages en grundig sortering af den opgravede jord, da både bortskaffelsesmulighederne og -prisen vil være meget afhængig af forureningsniveauerne i den opgravede jord.

Kontakt os for rådgivning og konkrete tilbud.

Kontakt os for rådgivning og konkrete tilbud.

Sjælland


Jens-Ole Petersen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 22 18 98 99
E-mail

Jylland


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail

Fyn


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail