Værdier, mission og vision

DMR’s værdier:

DMR har følgende 3 grundlæggende værdier, der er grundlaget for alt DMR’s rådgivning og alle DMR’s medarbejdere:

 • Kundetilfredshed.
 • Medarbejdertrivsel.
 • Faglig viden og –stolthed.

Kundetilfredshed:

Hos DMR er kunden i centrum og udgangspunktet for alt vores arbejde. Derfor arbejder vi målrettet på at opnå en høj kundetilfredshed, så vi kan blive vores kunders foretrukne samarbejdspartner. Dette gør vi ved altid at tilstræbe at:

 • Levere rådgivningsydelser af høj kvalitet.
 • Levere (senest) til tiden.
 • Levere (mindst) den aftalte rådgivningsydelse.
 • Overholde de aftalte budgetter.
 • Levere rådgivning, der skaber værdi for kunden.

Vi har en målsætning om, at mindst 85% af vores kunder skal være tilfredse/meget tilfredse med vores rådgivning målt på ovenstående parametre. Som en integreret del af vores ISO 9001 certificering foretages der en årlig vurdering af, om vi lever op til denne målsætning, hvilket vi har gjort i alle de år analysen er foretaget.

Medarbejdertrivsel:

Hos DMR ved vi, at en afgørende forudsætning for succes er vores dygtige medarbejdere. Vi tilstræber derfor, at alle medarbejdere skal synes, at DMR er en attraktiv arbejdsplads. Det gør vi bl.a. ved:

 • Løbende at gennemføre arbejdspladsvurderinger, arbejde med vores interne arbejdsmiljø, herunder er vores arbejdsmiljøhåndbog certificeret i henhold til ISO 45001:2018.
 • Udarbejdelse af en række firmapolitikker, bl.a. mod stress.
 • Årligt at gennemføre trivselsanalyser blandt alle medarbejdere.
 • I så vidt omfang som muligt at uddelegere ansvar til den enkelte medarbejder og i det hele taget lytte til medarbejdernes gode ideer og forslag til forbedringer i vores arbejdsrutiner og -procedurer.
 • At uddelegere ansvar og beføjelser til dem der ”kan og vil”.

Faglig viden og –stolthed:

Hos DMR ved vi, at en afgørende forudsætning for succes er vores medarbejderes faglige viden. Derfor arbejder vi aktivt med den enkeltes faglige viden og -stolthed. Det gør vi bl.a. ved at:

 • Have en kursus- og uddannelsesplan for alle medarbejdere.
 • Bruge ressourcer på relevante kurser – interne som eksterne – for alle medarbejdere.
 • Have en målsætning om at udnytte alle medarbejderes faglige- og personlige ressourcer optimalt.
 • Have en overordnet målsætning om kvalitetsmæssigt at være markedsledende indenfor alle de rådgivningsydelser vi tilbyder.

DMR’s mission:

DMR vil tilstræbe at være kundens foretrukne samarbejdsparter ved altid at levere opgavespecifik rådgivning af høj kvalitet, der skaber værdi for kunden med udgangspunkt i den enkelte kundes behov og den konkrete opgave.

DMR’s vision:

DMR vil kvalitetsmæssigt være markedsledende inden for alle de rådgivningsydelser vi tilbyder/udfører.