Smertefri arbejdsplads

Smertefri arbejdsplads - rådgivning om arbejdsmiljø

Smertefri arbejdsplads med fokus på virksomheden

Vi skal allesammen arbejde flere år, men hvad betyder det for udvikling af smerter i vores krop?

Vi ved at smerter ofte bliver udløst på arbejdspladsen, måske fordi arbejdet er ensformigt, bevægelsesfattigt eller at arbejdet er kraftbetonet.

Hvordan kan I blive en smertefri arbejdsplads?

Det findes der sikkert mange svar på, men vi vil gerne give jer et bud på, hvordan vi mener den bedste vej til smertefri arbejdsplads lægges.

Metode:

  • ergonomisk gennemgang af jeres udfordrede arbejdspladser
  • samtale med medarbejdere som benytter disse arbejdspladser.

Ud fra gennemgangen og samtalerne konkluderer og beskriver vi, hvilke belastningsfaktorer der er på de enkelte arbejdspladser. Resultatet præsenteres for arbejdsmiljøorganisationen, som tager ansvar for at finde solide og holdbare løsninger til fjernelse af belastningsfaktorerne.

Lang de fleste løsningerne vil komme til at berøre indretning, planlægning, udførelse af arbejdet, medarbejderens fysiske kompetencer samt ”øvrigt” hvilket er de belastninger som ikke  kan fjernes, men som alligevel skal reduceres.

Forløbet følges op minimum hver halve år, hvor nye problemstillinger tages op og der udarbejdes solide løsninger for disse.

Praktisk eksempel fra hverdagen:

  • På et lager, hos en af vores kunder, viser det sig at deres medarbejdere oplever jævnlige smerter i nakke, arme, lænd og ben.
  • De får kortlagt belastningsfaktorerne på lageret og igangsætter de mulige løsninger, men grundet ensartetheden i ballastninger står virksomheden tilbage med et uløst problem.
  • De beslutter at igangsætte øvelser, som alle skal lave hver dag.

DMR bliver kontaktet af virksomheden for at igangsætte et forløb med daglige øvelser.

Virksomheden udvælger 8 ambassadører, som skal tage det daglige ansvar for at øvelserne bliver gennemført. Ambassadørerne gennemgår et kort træningsforløb, hvor de trænes i øvelserne og superviseres i håndteringen af medarbejdere som ikke kan udføre øvelsen eller får smerter ved udførelsen.

Virksomheden får jævnlig opfølgning, mest i starten, for at skabe tryghed for alle. Virksomheden får nye øvelser efter behov.

Indsatsen betyder at langt færre har smerter og dermed er effektiviteten stabil og fraværet mindre. Som sidegevinst har det også øget sammenholdet og den daglige stemning er løftet, det er simpelthen blevet sjovere at gå på arbejde.

Kontakt DMR Arbejdsmiljø, hvis I ønsker at høre mere eller ønsker et uforpligtende tilbud.


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail