Radon i boliger

Radon i boliger

Få viden om radonniveauet i din bolig.

Uanset om du har boet i boligen i mange år, der er tale om nybyggeri, eller du overvejer at købe en bolig, så er kendskab til radonniveauet vigtig for din sundhed og økonomi.

Hvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart som findes i jordlagene under vores bygninger. Det meste radon trænger ind gennem revner og sprækker i gulve og betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer mv. Det er derfor særligt boliger i nederste niveau mod terræn, som er udsat for radon. Bor du f.eks. i en lejlighed på 3. sal, så er risikoen for radon meget lav.

Hvor du bor i landet, og hvilken type bygning du opholder dig i, har betydning for hvor meget radon, der kan trænge ind i din bygning. Mængden af radon varierer nemlig landet over, men kendetegnende for radon er, at det ikke kan ses, mærkes, smages eller føles, hvorfor radonniveauet i en konkret bygning eller lokale kun kan fastlægges via konkrete målinger.

Indholdet (koncentrationen) af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet (niveau over 100 Bq/m3).

Radon kaldes derfor ”den usynlige dræber” og sundhedsstyrelsen estimerer, at radon er årsag til 300 årlige tilfælde af lungekræft. Der er derfor en særdeles god grund til at få målt radonniveauet, og hvis niveauet skulle vise sig at være for højt, så har man mulighed for enten at ændre på den måde man bruger sig bolig, eller alternativt at få udført nogle radonsikrende tiltag. Se f.eks. mere om de forskellige muligheder på radonguiden.

Radonmåling

Ønsker du at kende radonniveauet i din bolig eller i forbindelse med ejendomshandel, så kan du nemt selv måle radonniveauet. Du kan finde de rette målere i vores radon-shop.

Det er vores erfaring, at radonniveauet i boligen kan være meget påvirket af brugen af boligen, og især udluftning (ventilation) har en stor betydning.

Når du måler radon, er det derfor vigtigt, at du følger anbefalingerne om at:

  • Målingen skal forløbe over minimum 60 dage i bygningens opvarmningssæson, d.v.s. mellem 1. oktober og 30. april.
  • Ventilationsforholdene skal virke efter hensigten, og som sædvanligt. Har bygningen mekanisk ventilation, skal den derfor køre som normalt, og har bygningen naturlig ventilation (åbning af døre og vinduer, vægventiler og spjæld) skal udluftningen ske som sædvanligt.
  • Antallet af målere skal tilpasses boligens størrelse. Som tommelfingerregel skal der måles i op til 4 af boligens opholdsrum, såsom værelser, stue, køkken-alrum og lignende rum, hvor man opholder sig i mange timer dagligt. Har boligen også kælder, bør der måles i 1-2 rum her.  

Anbefalingerne til radonmåling er mere udførligt beskrevet i SBi-anvisning 270. Hvis du bestiller radonmålerne hos DMR, så får du også en udførlig vejledning, der beskriver bl.a. korrekt placering af målerne i boligen.

Har du spørgsmål vedrørende en radonmåling, eller ønsker du, at DMR skal udføre målingen for dig, så kan du altid kontakte:


Alexander Pinstrup Mosdal
Projektleder, bygningskonstruktør
+45 41 30 35 42
E-mail
Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail