Bygningsakustik

I forbindelse med byggetilladelser til nybyggeri, renovering og ombygning, kan DMR Støj og bygningsakustik udføre og levere de nødvendige bygningsakustiske målinger, beregninger og myndighedsdokumentation.

Bygningsakustiske kontrolmålinger omfatter dokumentation af luftlydisolation, trinlydniveau, efterklangstid og støj fra tekniske installationer. DMR bruger godkendt, kalibreret måleudstyr og målingerne udføres iht. SBi-217 ”Udførelse af bygningsakustiske målinger”.

DMR kan ud fra målingerne, beregne og rådgive omkring udbedrende tiltag til overholdelse af projekt- og myndighedskrav samt afhjælpe akustiske udfordringer.

Skal dit byggeri DGNB-certificeres, kan DMR Støj og bygningsakustisk i den forbindelse levere de nødvendige bygningsakustiske målinger, til dokumentation for overholdelse af de akustiske krav.

Har du behov for rådgivning i byggeprocessen, tilbyder DMR Støj og bygningsakustik rådgivning i forbindelse med bygningsprojektering. Her vil vores rådgiver kunne opbygge en digital akustikmodel af bygningen. Ud fra denne model vil det være muligt at beregne luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid inden byggeriet er påbegyndt. Der vil ligeledes kunne ydes rådgivning i forbindelse med forbedringer og forventninger. De beregnede værdier skal dog stadig eftervises når byggeriet er færdiggjort.

Bygningsakustiske målinger er endvidere relevante i forbindelse med miljøcertificering af bygninger.

 

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Sjælland


Peter Lorenzen
Civilingeniør, Afdelingsleder
Støj og bygningsakustik

+45 40 76 06 34
E-mail

Silkeborg


Arve Gotfredsen
Ingeniør, Fagchef
Støj og bygningsakustik

+45 25 50 55 68
E-mail

Aalborg


Jeppe Sørensen
Civilingeniør
Støj og bygningsakustik

+45 41 30 35 72
E-mail