Bygnings- og rumakustik

Bygningsakustik, bygningsakustiske målinger - rådgivning

I forbindelse med byggetilladelser til nybyggeri, renovering og ombygning, kan DMR Støj og akustik udføre og levere de nødvendige bygningsakustiske målinger, beregninger og myndighedsdokumentation.

Bygningsakustiske kontrolmålinger omfatter dokumentation bl.a. af:

  • luftlydisolation
  • trinlydniveau
  • efterklangstid
  • støj fra tekniske installationer.

DMR benytter godkendt, kalibreret måleudstyr og målingerne udføres iht. SBi-217 ”Udførelse af bygningsakustiske målinger”.

DMR kan ud fra målingerne beregne og rådgive omkring udbedrende tiltag til overholdelse af projekt- og myndighedskrav, samt afhjælpe akustiske udfordringer.

Har du behov for rådgivning i byggeprocessen, tilbyder DMR Støj og akustik rådgivning i forbindelse med bygningsprojektering. Her vil vores rådgivere kunne opbygge en digital akustikmodel af bygningen. Ud fra modellen vil det være muligt at beregne luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid inden byggeriet er påbegyndt. Der vil ligeledes kunne ydes rådgivning i forbindelse med forbedringer og forventninger. De beregnede værdier skal dog stadig eftervises når byggeriet er færdiggjort.

Bygningsakustiske målinger er endvidere relevante i forbindelse med certificering af bygninger iht. DGNB, FBK, Svanemærket byggeri m.v.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Sjælland/Fyn


Troels Lindgreen
Afdelingsleder, støj og akustik
+45 25 50 55 68
E-mail

Jylland


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail