Bygningsakustik

Bygningsakustik, bygningsakustiske målinger - rådgivning

I forbindelse med byggetilladelser til nybyggeri eller ombygninger, kan DMR Støj og bygningsakustik udføre og levere de nødvendige bygningsakustiske målinger, beregninger og myndighedsdokumentation.

Bygningsakustiske kontrolmålinger omfatter dokumentation af luftlydsisolation, trinlydniveau, efterklangstid og støj fra tekniske installationer. DMR bruger godkendt, kalibreret måleudstyr, og der måles iht. SBi-217 ”Udførelse af bygningsakustiske målinger”.

DMR kan, ud fra målingerne, beregne og rådgive omkring udbedrende tiltag, til overholdelse af projekt- og myndighedskrav.

Bygningsakustiske målinger er endvidere relevante i forbindelse med miljøcertificering af bygninger.

Kontakt gerne os, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Peter Lorenzen
Civilingeniør, Afdelingsleder
Støj og bygningsakustik

+45 40 76 06 34
E-mail