Arbejdspladsvurdering (APV)

Udarbejdemse af arbejdspladsvurdering (APV) - rådgivning

Står I overfor at skulle udarbejde en ny APV eller skal jeres eksisterende APV opdateres?

DMR Arbejdsmiljø tilbyder at hjælpe med at udarbejde jeres APV i tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne i jeres virksomhed.

Første del af processen er selve identifikationen og kortlægningen af jeres arbejdsmiljøforhold. Denne del kan udføres på flere måder, og vi hjælper med at vælge den metode, der passer bedst til jeres virksomhed ud fra jeres forventninger, størrelse og ikke mindst de fagområder, I beskæftiger jer med. Det kan eksempelvis være som et spørgeskema, interviews eller gennem dialog i mindre grupper. Uafhængigt af den valgte metode målretter vi altid vores spørgeskemaer eller spørgsmål til den aktuelle virksomhed og branche.

Med udgangspunktet i resultaterne fra kortlægningsprocessen udarbejder vi efterfølgende en rapport, hvor virksomhedens arbejdsmiljøproblemer vurderes, samt sygefraværet inddrages. Denne del munder ud i en handlingsplan til løsning af de arbejdsmiljøproblemer, der fremkommer gennem kortlægningen.

Handlingsplanen samt prioriteringen af løsninger udarbejdes i tæt samarbejde med virksomhedens Arbejdsmiljøorganisation/ledelse.

Vi hjælper til med at sikre, at I kommer rundt om alle de lovpligtige faser og områder i APV’en.

Læs mere her.

Hos DMR er kunden altid i centrum, og vi yder rådgivning i et tæt samarbejde med kunden og målretter altid rådgivning og løsningsforslag i forhold til kundens aktuelle forventninger, formål og krav.

Kontakt DMR for rådgivning og tilbud på konkrete opgaver.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail