Indeklima og forsvarlig energirenovering

Indeklima og forsvarlig energirenovering

At energioptimere vores ejendomsmasse er ikke problemfrit, da der i forbindelse med energiforbedringer ofte følger en række udfordringer i kølvandet, bl.a. øget tæthed, ændring af konstruktionernes fugt- og temperaturforhold mv. Dette kan medføre en række skader, hvis ikke der foretages en grundig vurdering af de eksisterende konstruktioners beskaffenhed og egnethed til de påtænkte isoleringsarbejder.

Efterisolering kræver indgående kendskab til bl.a. fugttekniske forhold, materialesammensætning, risiko for skimmel og svampevækst, samtbetydningen for sammensætning af konstruktioner – kendskab og erfaring som DMRs veluddannede medarbejdere har know how indenfor.

Indeklima er et stigende fokus, og der er ikke længere kun fokus på fugt og skimmel. I takt med at boliger energioptimeres og tætnes, er der et stigende problem med det termiske indeklima, CO2, radon, trækgener fra ventilation, VOC’er mv.

DMR holder sig løbende ajourført gennem kurser, netværk mv., og kan bl.a. tilbyde undersøgelser som:

  • fugt- og termografiundersøgelser før og efter efterisolering
  • vurdering af korrekt isoleringsmetode i f.eks. bevaringsværdige huse
  • CO2-målinger
  • vurdering af det termiske indeklima
  • undersøgelser af trækgener fra ventilation
  • støjgener.

Kontakt os for rådgivning, priser og konkrete tilbud.


Henrik Vig Arvad
Projektchef
Bygningskonstruktør

+45 40 76 07 15
E-mail