Certificeret Miljømåling – ekstern støj

DMR er godkendt og certificeret til at udføre støjopgaver som Miljømåling – ekstern støj og Miljømåling – trafikstøj, hvilket betyder, at vi fremgår af Referencelaboratoriets liste over godkendte laboratorier.

Det betyder, at vi har de nødvendige kvalifikationer og det rette udstyr til at udføre støjmålinger og -beregninger, der kan anvendes som beslutningsgrundlag i kommuners og andre myndigheders sagsbehandling.

Vi er certificeret til at udføre følgende emneområder:

 • ekstern støj fra virksomheder, inkl. infralyd og lavfrekvent støj
 • støj fra skydebaner, ekskl. måling af kildestyrke
 • støj fra motorsportsbaner
 • trafikstøjsberegninger
 • støj fra vindmøller.

Typiske sager, hvor der kræves Miljømåling – ekstern støj:

 • ved ansøgning om miljøgodkendelse
 • ved klagesager og påbud
 • miljøvurderinger og miljøkonsekvensrapporter
 • planlægningssager.

Opgaven består typisk af:

 • kildestyrkemålinger af støjkilder
 • dataanalyse
 • opbygning af SoundPlan model
 • beregninger
 • udarbejdelse af bilag
 • udarbejdelse af rapport
 • evt. efterfølgende rådgivning om støjdæmpning
 • opfølgninger på myndighedernes bemærkninger.

En Miljømåling – ekstern støj udarbejdes f.eks. iht.:

 • Referencelaboratoriets udredning RL 20/96
 • Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 ”Måling af ekstern støj fra virksomheder”
 • Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”
 • Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak og konkrete tilbud.


Kirstine Haidarz Olesen
Cand. scient, Certificeret støj person
Industrimiljø / Støj og bygningsakustik

+45 25 50 55 66
E-mail
Svend Erik Mikkelsen
Ingeniør, Certificeret støj person
Støj og bygningsakustik

+45 40 76 06 35
E-mail