Miljøledelse via ISO 14001:2015 certificering

DMR er certificeret efter ISO 14001:2015 og i denne forbindelse udarbejdes f.eks. årligt et miljøregnskab. Miljøregnskabet bruges til at fastlægge fremtidige indsatsområder via fastlagte målsætninger/KPI, så DMRs direkte miljøbelastning pr. medarbejder løbende kan optimeres.

DMRs direkte miljøpåvirkning består f.eks. af forbrug af el, varme og papir til kontordrift, brændstof til transport til og fra kunder/projekter. Indirekte er DMRs rådgivning også betydende for belastningen af miljøet i forhold til eksempelvis jordflytninger, miljøsanering af ejendomme og fundering af bygninger. DMRs rådgivning omkring disse ting, herunder f.eks. ressourcekortlægning (link) kan også bidrage til en mindsket miljøpåvirkning.

Nedbringelsen af vores miløpåvirkning understøtter DMRs overordnede strategi og støtter op om FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling – og vores ISO 14001:2015 certificering understøtter f.eks. verdensmål 6 (ren vand og sanitet) og 13 (klimaindsats).