Produkter til skimmelanalyse

Prøver kan sendes til analyse på DMR’s laboratorium, Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg