Genbrug regnvand (LUR)

Genbrug regnvand (LUR) - dimensionering og rådgivning

Lokal Udnyttelse af Regnvand (LUR) er en fælles betegnelse for at regnvand anvendes og bruges til forskellige formål i stedet for rent drikkevand. Regnvand udnyttes primært til toiletskyl, tøjvask, havevanding og bilvask.  Regnvand er meget velegnet til at vande blomster, buske og krukker i haven og potteplanter indendørs. Regnvand indeholder typisk mindre kalk end vand fra hanen, hvilket er en fordel for mange af havens planter. Af samme grund slipper du også for kalkrander på potteplanternes blade og på urtepotterne, når du vander med regnvand.

Tilsvarende behøver du ikke at bruge rent drikkevand fra vandhanen til toiletskylning, tøjvask, og bilvask. Ved at opsamle regnvand i underjordiske regnvandstanke kan regnvandet genbruges. Det er ofte en bæredygtig måde at udnytte vores ressourcer på i stedet for blot at aflede regnvandet direkte til kloakken.

Ifølge By- og Boligministeriet, Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen er der ikke en nævneværdig sundhedsmæssig risiko ved anvendelse af opsamlet regnvand til hverken toiletskyl eller tøjvask. Hvis du vil bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask, har du ud over selve regnvandsopsamlingen brug for et filter- og pumpeanlæg, strøm, vandmåler og en teknisk tilkobling af anlægget. Alle installationer skal overholde normer og standarder for installationer til vand samt tilsluttes af autoriserede fagfolk. Hele anlægget skal overholde gældende reglementer og anvisninger.

Hvis det er tørt i længere perioder, kan der være behov for at kunne fylde tanken efter med drikkevand. Det er dog ikke tilladt at have en direkte forbindelse mellem regnvandssystemet og drikkevandssystemet.

For at sikre, at der ikke er en direkte forbindelse, kan man have en vandhane som ender over en tragt, der leder vandet til regnvandsbeholderen. Der skal være min. 2 cm mellem tragtens ende og den højeste vandstand i tanken. Man kan også etablere et system med en påfyldningscisterne, som automatisk starter, når anlægget er ved at være tømt.

Kontakt os gerne for rådgivning og tilbud.


Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail