Skybrudssikring

Tilslutningsbidrag, refusion og håndværkerfradrag

Vi rådgiver og hjælper private grundejere og firmaer med at finde de bedste løsninger for at sikre deres værdier mod skybrud. Der er mange forskellige løsningsmuligheder og ofte er det en kombination af redskaber og metoder, der bedst sikrer mod oversvømmelser.

Vi starter altid med at skabe overblik over risikoen for oversvømmelser relateret til nedbør på din matrikel eller for dit projektområde. Det gør vi ved at kombinere resultater fra screeningsværktøjer, digitale kort, information fra forsyningsselskab og kommune, samt ikke mindst dit eget kendskab til tidligere oversvømmelser og lokale forhold. Afhængig af dit behov leverer vi et notat eller rapport med konkrete løsningsmuligheder eller vi mødes til en besigtigelse og dialog om muligheder hos dig.

Hvad er skybrud?

Skybrud er defineret ved, at store regnmængder falder på kort tid. I Danmark defineres et skybrud officielt ved, at der falder mere end 15 mm nedbør på 30 minutter. Med klimaforandringerne forventes det, at der i fremtiden vil forekomme hyppigere og kraftigere skybrud.

Hvorfor er skybrud et problem?

Oversvømmelser kan også forekomme når jorden er vandmættet eller på anden måde ikke har kapacitet til at modtage den regn, der falder. I stedet vil vandet strømme på overfladen til lavereliggende områder. Oversvømmelser kan ske både på strømningsvejene og i lavningerne.

Hvad kan man gøre for at mindske problemerne?

Det kan være svært at nå at reagere på skybrudsvarsler, der ofte udsendes kort før et skybrud. Samtidig er der mange forhold, der bestemmer, hvor den kraftigste regn vil falde og dermed om det præcis er din bolig eller virksomhed der bliver ramt. Derfor anbefaler vi, at du får overblik over den aktuelle oversvømmelsesrisiko, og på forkant forbereder dig og har en plan, så du undgår at skulle foretage feberredninger i sidste øjeblik eller mangle en plan, når der kommer skybrud.

Hvis du vil have professionel og kvalificeret rådgivning hjælper vi dig gerne med at sikre din ejendom mod oversvømmelse under større nedbørshændelser.  

Vi hjælper gerne med et skybrudstjek og en plan for skybrudssikring.


Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail