Skybrudssikring

Tilslutningsbidrag, refusion og håndværkerfradrag

Vi rådgiver og hjælper private grundejere og firmaer med at finde de bedste løsninger for at sikre værdier mod skybrud. Der er mange forskellige løsningsmuligheder og ofte er det en kombination af redskaber og metoder, der bedst sikre mod oversvømmelser.

Vi starter altid med, at skabe overblik over risikoen for oversvømmelser på din ejendom. Det gør vi ved at kombinere resultater fra avancerede screeningsværktøjer, digitale kort, information fra forsyningsselskab og kommune, samt ikke mindst dit eget kendskab til tidligere oversvømmelser og lokale forhold. Afhængig af dit behov leverer vi et notat med konkrete løsningsmuligheder eller mødes til en besigtigelse og dialog om muligheder hos dig.

Hvad er skybrud?

Skybrud er defineret ved, at store regnmængder falder på kort tid. I Danmark defineres et skybrud officielt ved at der falder mere end 15 mm nedbør på 30 minutter. Med klimaforandringerne forventes det at der vil komme hyppigere og kraftigere skybrud.

Hvorfor er skybrud et problem?

Oversvømmelserne kan også ske når jorden er regnmættet, frossen eller på anden måde ikke har kapacitet til at modtage, den regn der falder. I stedet vil vandet strømme på overfladen til lavtliggende områder. Oversvømmelser kan ske både på strømningsvejene og i lavningerne. Du kan danne dig et overblik over risikoen, hvor du bor her eller tage kontakt til os for en faglig vurdering af risiko for oversvømmelser og løsningsmuligheder.

Hvad kan man gøre for at mindske problemerne?

Det kan være svært at nå at reagerer på skybrudsvarsler, der ofte udsendes kort før et skybrud – samtidig er der mange forhold, der bestemmer, hvor den kraftigste regn vil falde og dermed om det er præcis din bolig eller virksomhed der bliver ramt. Derfor anbefaler vi, at du undersøger din ejendom for oversvømmelsesrisiko og så vidt muligt forbereder dig på skybrud. Ved et skybrudstjek i god tid kan man undgå feberredninger eller dårlig nattesøvn, når der varsles om skybrud.

Hvis du vil have professionel og kvalificeret rådgivning hjælper vi dig gerne med at sikre din ejendom mod vand,  Hvis du hellere vil i gang selv er denne tjekliste fra Bolius et udmærket sted at starte. Du kan også se de elementer, der normalt undersøges ved et klimatjek her . Vil du blive blive klogere på oversvømmelsesrisikoen kan du gøre det her.

Får du brug for hjælp til tolkning eller handleplaner ud fra det du ser tager vi altid gerne et sparringsmøde, ligesom vi altid gerne giver konkrete tilbud.

Sjælland


Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail

Jylland og Fyn


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail