DMR Arbejdsmiljø er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og kan tilbyde autoriseret arbejdsmiljørådgivning indenfor det ergonomiske, biologiske, kemiske og det fysiske område.

Vi har overblikket over gældende lovgivning indenfor arbejdsmiljøområdet, vejledninger og viden om ”best practice”, så kontakt os, hvis I har brug for rådgivning om arbejdsmiljø.

DMR kan bl.a. hjælpe med udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) og kemisk APV, ligesom I har mulighed for at outsource jeres sikkerhedsarbejde til os.

En af DMRs kernekompetencer er rådgivning indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø på bygge- og anlægsprojekter. Vi yder her rådgivning om alt fra bygherrens pligter til, hvordan vi i fællesskab sikrer et optimalt arbejdsmiljø, udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), og hvordan I kan løse konkrete problemstillinger.

Vi tilbyder uvildig arbejdsmiljøkoordinering, hvor vi tager os af opgaverne indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø. Vores udgangspunkt er synlighed på byggepladsen, og vores målsætning er altid nul arbejdsulykker. Vi har ideerne til, hvordan vi kan få arbejdsmiljø integreret i praksis på jeres byggeplads.

Vi oplever, at fokus og opfølgning på arbejdsmiljø og sikkerhed optimerer driften på arbejdspladsen med lavere risiko for fejl og forsinkelser.

DMR kan via vores afdeling for bygningsundersøgelser stå for alt fra bygningscreeninger/miljøundersøgelser og udarbejdelse af udbudsmateriale til arbejdsmiljø, plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og tilsyn i forbindelse med renoverings- og nedrivningsprojekter.

DMR kan også yde rådgivning samt foretage målinger og beregninger inden for stort set alle typer støjforhold, herunder måling af støj fra virksomheder, vindmøller, tekniske installationer, trafikstøj samt støj på arbejds­pladser og bygningsakustik. Rådgivningen udføres i et tæt samarbejde med akkrediterede laboratorier og relevante støjtekniske specialister. Læs mere her: www.dmr.dk/stoej-akustik-maaling-raadgivning.

Se mere om DMR Arbejdsmiljø i vores film.

Kontaktperson


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail
Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail