Kalkstabilisering

Kalkstabilisering

DMR Geoteknik har gennem de sidste år rådgivet om og deltaget i en række projekter, hvor
kalkstabilisering er anvendt.

I takt med, at verdens resurser bliver mindre og mindre, og set i lyset af, at tilgangen til naturlige
råstoffer som sand og grus i Danmark også bliver sværere og sværere, så er det vigtigt, at vi i vores
bygge- og anlægsprojekter begynder at genbruge mest muligt – også når det kommer til jord.
Det kan være, at der i din geotekniske forundersøgelsesrapport er truffet blødt lerjord, der er
forbundet med ugunstige styrke- og sætningsforhold, som normalvis ville blive kasseret eller
resultere i ekstrafundering.

Men hvorfor bidrage til klimabelastningen ved bortkørsel af lerjorden for samtidigt at få tilkørt
bundsikringsmaterialer som sand og grus eller ekstra beton, hvis leret i stedet kan kalkstabiliseres
på byggepladsen, kun ved hjælp af iblanding af kalk?

Vi har anvendt kalkstabilisering under bygninger (mere end 250.000 m²), under veje og pladser
(mere end 300.000 m²), som tilbagefyld i ledningsgrave samt i opbygning af volde.
Ved kalkstabilisering tilføres leret brændt kalk, og efter en effektiv komprimering har det
kalkstabiliserede ler opnået gunstige styrke- og deformationsegenskaber, så lerjorden kan indgå i
dit bygge- eller anlægsprojekt. Tilmed minimeres vejrafhængigheden betydeligt, hvilket minimerer
forsinkelser i din tidsplan som følge af kraftig nedbør.

Denne metode at upcycle på er en effektiv udnyttelse af den naturlige lerjord, og vil bidrage til en
sundere økonomi for dit projekt.

Erfaringsmæssigt er udgiften til kalkstabilisering kun 30%-50% af, hvad det koster at lave en
tilsvarende udskiftning af leret med grusgravsmaterialer.

Lige som ved en sandpude, så skal det indbyggede kalkstabiliserede ler kontrolleres. Her tages der udgangspunkt i Vejdirektoratets AAB for Jordstabilisering, idet der under indbygningen foretages
mætningsmålinger med isotopsonde, minifaldlodsforsøg og statisk pladebelastningsforsøg.

Kontakt os gerne for geoteknisk rådgivning om kalkstabilisering og tilbud på konkrete sager.


Rasmus R. Birch
Bygningsingeniør, geotekniker
+45 40 76 06 58
E-mail