Supplerende kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygning - rådgivning

Såfremt resultaterne i en screening/orienterende bygningsundersøgelse ikke er tilstrækkeligt fyldestgørende eller ikke viser entydige resultater i forureningsniveauer til at udarbejde en konkret vurdering og omfangsbestemmelse af miljøfarlige stoffer i materialerne, kan det være nødvendigt at udtage supplerende prøver.

Ved en kortlægningsundersøgelse kan der udtages supplerende prøver af samme typer af materialer, som blev udtaget ved den orienterede bygningsundersøgelse for at afgrænse eller nedklassificere omfanget af miljøfarlige stoffer i materialerne samt evt. frikende nogle områder for indhold af miljøfarlige stoffer.

Såfremt der er konstateret meget høje indhold af PCB i f.eks. fuger ved den orienterende bygningsundersøgelse kan der ligeledes udtages prøver for indtrængningsdybden af PCB i tilstødende materialer (f.eks. murværk og beton).

Der kan ligeledes udtages prøver af ubehandlet beton/tegl øvrige steder i bygningen for at kunne vurdere om der kan være sket en tertiær forurening af bygningsdele, der har betydning for arbejdsmiljø og affaldssortering.

Afhængigt af projektets art, f.eks. renovering af eksisterende bygninger, kan det være nødvendigt at udføre indeklimaundersøgelser for PCB og udarbejde forslag til afhjælpning af evt. indeklimaproblemer.

Derudover kan der ved en kortlægningsundersøgelse bl.a. opmåles/beregnes mængder på bygningsdele med miljøfarlige stoffer, som vil kunne anvendes i et udbudsmateriale.

Der kan desuden udarbejdes forureningsplaner/-oversigter, hvoraf forureningsniveauer af de enkelte bygningsdele fremgår.

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud på konkrete opgaver.

Afdelingsleder


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail

Sjælland


Merete Jensen
Kontorleder, fagchef bygningsundersøgelser
Bygningsingeniør

+45 60 85 00 35
E-mail

Jylland


Morten Sejbjerg
Fagchef, bygningsundersøgelser
Bygningskonstruktør MAK

+45 40 76 06 23
E-mail