Skimmel

Skimmel - analyse, undersøgelse, dokumentation, rådgivning

DMR Skimmel er en afdeling i det rådgivende ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S (DMR). DMR er etableret i 1994 og er siden da vokset støt. DMR yder i dag landsdækkende og lokalforankret rådgivning og analysearbejde.

DMR Skimmel tilbyder rådgivning vedr. skimmel- og svampeskader, fugt og indeklima:

  • fugt- og skimmel­svampeundersøgelser.
  • laboratorieanalyser for skimmelsvampe, trænedbrydende svampe, insekter, fugt og asbest mv.
  • sanerings- og udbedringsvejledning.
  • kvalitetssikring efter udbedring.
  • dokumentation og rapportering.
  • kurser, temadage og faglige indlæg.

DMR Skimmel har en ingeniørmæssig tilgang til undersøgelser og rådgivning, og det, der efter vores opfattelse er afgørende i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen af skimmel- og svampeskader er at finde den bagvedliggende årsag til skaden, herunder en vurdering af om der er tale om konstruktionsmæssige problemer/fejl, uhensigtsmæssig anvendelse af bygningen eller pludseligt opståede skader.

DMR Skimmel har eget laboratorium, og kan tilbyde analyse af dykningsprøver, materialeprøver, Mycometer® test, fugtanalyser m.fl. DMR har gennem tusindvis af analyse- og bygningsundersøgelser opnået ekspertviden og kan hjælpe med alle former for bygningsbiologiske udfordringer.

DMR Skimmel er certificerede af Mycometer® til at udtage og analysere Mycometer® test og Mycometer® Air test. DMR er desuden leverandør af DNA-analyse/House-Test®.

DMR Skimmel fungerer således både som dit eksterne laboratorium når du selv udtager prøver, og som rådgiver på skadesstedet.

DMR’s kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2015 certificeret.

Du kan kontakte et af vores lokale kontorer og få uforpligtende råd og rådgivning om netop dit skimmel-, svamp- eller fugtproblem.

Download: Firmabeskrivelse DMR Skimmel

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail