Bygningsfysik

Bygningsfysik

DMR Bygningsfysik er en afdeling i det rådgivende ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S (DMR). DMR blev etableret i 1994 og er siden da vokset støt. DMR yder i dag landsdækkende og lokalforankret rådgivning og analysearbejde.

DMR Bygningsfysik tilbyder bl.a. rådgivning i forbindelse med:

  • skader på klimaskærm – tag, facader, gulv og fundamenter
  • skadesafklaringer i forbindelse med bygningsskader – f.eks. vandindtrængning, skimmel/svamp, revnedannelser eller murværksskader
  • tilsyn med skadesudbedring
  • bygherrerådgivning – projektgranskning og udbudsmaterialer i forbindelse med bygningsskader
  • syn og skøn
  • indeklimaundersøgelser – f.eks. CO2-målinger, støv eller træk
  • fugtteknisk forsvarlig efterisolering og energirenovering af f.eks. bevaringsværdige huse.

DMR Bygningsfysik har en ingeniørmæssig tilgang til undersøgelser og rådgivning og en helhedsorienteret tilgang til bygningsskader. Det vil også sige, at skadesårsagen skal være afklaret, inden udbedring, ligesom udbedringsmetoden ikke må afstedkomme andre skader på bygningen.

DMR Bygningsfysik råder over eget mikrobielt-, asbest- og geoteknisk laboratorium.

Kontakt os for rådgivning, priser og konkrete tilbud.