Feltforsøg og kontrolundersøgelser

Geotekniske feltforsøg og kontrolundersøgelser - dmr.dk

DMR Geoteknik kan tilbyde en lang række af forskellige geotekniske feltydelser og feltforsøg, herunder:

ForsøgsbeskrivelseForsøgsprocedure
Miljø- og Fødevareministeriet
Borearbejde (udførelse, indretning og sløjfning)BEK 1260
Dansk Standard (DS)
Cone penetrationtest (CPT/CPT-u)DS/EN ISO 22476-1
Standard penetrationstest (SPT)DS/EN ISO 22476-3
Dansk geoteknisk forening (DGF)
Geoteknisk udgravningskontrolDGF-Bulletin 1
VingeforsøgDGF-Ref. 1
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Statisk pladebelastningDIN 18134-04
VibrationsmålingDIN 4150-03
Vejdirektoratets (VD)
Minifaldlod (overflademodul)prVI 90-4
Komprimeringskontrol med sandefterfyldningsmetodenprVI 99-4
Komprimeringskontrol med isotopsondeprVI 99-10

Dette er blot et udpluk af de mest almindelige forsøg, som DMR Geoteknik udfører.

Samtlige feltforsøg udføres i henhold til nyeste udgave af gældende standarder. Hvis alternative forsøgsprocedurer ønskes, eller forsøget ikke fremgår af listen, så kan I altid forhøre jer nærmere hos os.

Geoteknisk udgravningskontrol

Ved byggeri i geoteknisk kategori 2 og 3 skal der udføres geoteknisk kontrol i forbindelse med udgravningsarbejder. Kontrollerne skal sikre, at entreprenørens arbejde er i overensstemmelse med det forudsatte, og at arbejdet overholder de krav, som forudsætningerne opstiller.

Geotekniske udgravningskontroller skal foretages iht. DS/EN 1997-1, kapitel 4.3, som foreskriver at, kontrolarbejdet skal gennemføres af en geoteknisk kyndig person, med erfaring med ingeniørgeologisk jordartsbedømmelse.

Prisen og omfanget af geotekniske udgravningskontroller afhænger af flere variable faktorer, bl.a.; valg af funderingsprincip, konstaterede jordbundsforhold og krav angivet i den geotekniske projekteringsrapport.

Alt kontrolarbejde udføres i overensstemmelse med DS/EN 1997-1+2 Eurocode 7: Geoteknik.

Nord- og Midtjylland


Jesper Find
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 25 50 55 15
E-mail

Fyn


Kristian Beck Benjaminsen
Afdelingsleder
Geotekniker, bygningsingeniør

+45 40 76 07 13
E-mail

Sydjylland


Casper Nielsen
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 40 76 06 10
E-mail

Sjælland


Niklas Brændgaard Jakobsen
Bygningsingeniør, projektchef
+45 40 76 06 29
E-mail

Afdelingsleder


Claus G. Therkildsen
Markedsdirektør, geoteknik
Geotekniker, ingeniør

+45 40 76 06 62
E-mail

Komprimeringskontrol ved isotopsondemetoden

Generelt udføres komprimeringskontrol normalt ved isotopsondemetoden som består af følgende trin:

 1. der udføres referenceforsøg (samt materialekontrol) i vores geotekniske laboratorie.
 2. der udføres isotopsondemåling på det indbyggede sand/grus for at se hvor godt materialet er komprimeret i forhold til laboratorieforsøget.
 3. såfremt komprimeringskravet er overholdt kan sand- eller gruspuden godkendes. Hvis ikke komprimeringen kan godkendes, vil entreprenøren i samråd med DMR, finde ud af hvordan en godkendt komprimering kan opnås.

Kontakt os for konkrete tilbud.

Jylland og Fyn


Cecilie R. Olsen
Jordbrugsteknolog
+45 41 30 35 64
E-mail

Sjælland


Elo Brask
Teknisk designer
+45 25 50 55 14
E-mail

Minifaldlod- og statisk pladebelastningsforsøg

Et planums stivhed kan være udfordrende entydigt at definere, da det afhænger af flere parametre, så som drænforhold, konsolideringsprocesser og materialeegenskaber, jf. DS/EN 1997-1:2007 afsnit 3.3.7.

Ved dimensionering af belægninger og gulve bør der derfor tidligt i processen tages stilling til det pågældende planums stivhed, og hvad der forventes af den færdige opbygning.

DMR Geoteknik kan tilbyde at udføre de nødvendige målinger samt rådgivning, således dimensioneringen af dine belægninger eller gulv udføres på et oplyst og optimeret grundlag.

DMR Geoteknik råder over minifaldlod (LWD) og Statisk pladebelastnings udstyr (PLT). Forsøgene er vejtekniske redskaber, der også anvendes i forbindelse med byggeri med det formål at vurdere jordens deformationsegenskaber under belastning.

Minifaldlodsforsøg:

 • Måler planums dynamiske E-modul, Evd
 • Hurtig metode, ca. 5 minutters varighed
 • Simpel vurdering af planums stivhed og indikation på komprimering
 • Kan anvendes på de fleste lagtyper, herunder bundne bærelag som kalkstabilisering
 • Udføres i henhold til Vejteknisk Institut Provisorisk prøvningsmetode prVI 90-4:2007.

Statisk pladebelastningsforsøg:

 • Måler planums deformationsegenskaber ved større belastninger i en dybde af 2x pladediameteren, udtrykt ved Ev2
 • Kan måle planums brudegenskaber ved større belastninger
 • Tidskrævende, ca. 30 minutters varighed
 • Bedste in-situ vurdering af planums stivhed
 • Kræver modhold på minimum 8 tons og en frihøjde på minimum 65 cm
 • Anvendes ofte som endelig kontrol, f.eks. inden støbning af valsebetongulve, hvor der er stillet krav til gulvopbygningen, f.eks. Ev2 > 80 MPa og Ev2 /Ev1 < 2,5.
 • Udføres i henhold til DIN 18134-4 og DGF’s referenceblad 6 og 8.

Kontakt os gerne for konkrete tilbud.


Rasmus R. Birch
Bygningsingeniør, geotekniker
+45 40 76 06 58
E-mail