Feltforsøg og kontrolundersøgelser

Geotekniske feltforsøg og kontrolundersøgelser - dmr.dk

DMR Geoteknik kan tilbyde en lang række af forskellige geotekniske feltydelser og feltforsøg, herunder:

ForsøgsbeskrivelseForsøgsprocedure
Miljø- og Fødevareministeriet
Borearbejde (udførelse, indretning og sløjfning)BEK 1260
Dansk Standard (DS)
Cone penetrationtest (CPT/CPT-u)DS/EN ISO 22476-1
Standard penetrationstest (SPT)DS/EN ISO 22476-3
Dansk geoteknisk forening (DGF)
Geoteknisk udgravningskontrolDGF-Bulletin 1
VingeforsøgDGF-Ref. 1
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Statisk pladebelastningDIN 18134-04
VibrationsmålingDIN 4150-03
Vejdirektoratets (VD)
Minifaldlod (overflademodul)prVI 90-4
Komprimeringskontrol med sandefterfyldningsmetodenprVI 99-4
Komprimeringskontrol med isotopsondeprVI 99-10

Dette er blot et udpluk af de mest almindelige forsøg, som DMR Geoteknik udfører.

Samtlige feltforsøg udføres i henhold til nyeste udgave af gældende standarder. Hvis alternative forsøgsprocedurer ønskes, eller forsøget ikke fremgår af listen, så kan I altid forhøre jer nærmere hos os.

Geoteknisk udgravningskontrol

Ved byggeri i geoteknisk kategori 2 og 3 skal der udføres geoteknisk kontrol i forbindelse med udgravningsarbejder. Kontrollerne skal sikre, at entreprenørens arbejde er i overensstemmelse med det forudsatte, og at arbejdet overholder de krav, som forudsætningerne opstiller.

Geotekniske udgravningskontroller skal foretages iht. DS/EN 1997-1, kapitel 4.3, som foreskriver at, kontrolarbejdet skal gennemføres af en geoteknisk kyndig person, med erfaring med ingeniørgeologisk jordartsbedømmelse.

Prisen og omfanget af geotekniske udgravningskontroller afhænger af flere variable faktorer, bl.a.; valg af funderingsprincip, konstaterede jordbundsforhold og krav angivet i den geotekniske projekteringsrapport.

Alt kontrolarbejde udføres i overensstemmelse med DS/EN 1997-1+2 Eurocode 7: Geoteknik.

Nord- og Midtjylland


Jesper Find
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 25 50 55 15
E-mail

Fyn


Kristian Beck Benjaminsen
Afdelingsleder
Geotekniker, bygningsingeniør

+45 40 76 07 13
E-mail

Sydjylland


Casper Nielsen
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 40 76 06 10
E-mail

Sjælland


Niklas Brændgaard Jakobsen
Bygningsingeniør, projektchef
+45 40 76 06 29
E-mail

Afdelingsleder


Claus G. Therkildsen
Markedsdirektør, geoteknik
Geotekniker, ingeniør

+45 40 76 06 62
E-mail

Komprimeringskontrol ved isotopsondemetoden

Generelt udføres komprimeringskontrol normalt ved isotopsondemetoden som består af følgende trin:

  1. der udføres referenceforsøg (samt materialekontrol) i vores geotekniske laboratorie.
  2. der udføres isotopsondemåling på det indbyggede sand/grus for at se hvor godt materialet er komprimeret i forhold til laboratorieforsøget.
  3. såfremt komprimeringskravet er overholdt kan sand- eller gruspuden godkendes. Hvis ikke komprimeringen kan godkendes, vil entreprenøren i samråd med DMR, finde ud af hvordan en godkendt komprimering kan opnås.

Kontakt os for konkrete tilbud.

Jylland og Fyn


Cecilie R. Olsen
Jordbrugsteknolog
+45 41 30 35 64
E-mail

Sjælland


Elo Brask
Teknisk designer
+45 25 50 55 14
E-mail