DMR støtter projektudviklere, private grundejere og forsyningsselskaber med rådgivning indenfor vandhåndtering, skybrudssikring og klimatilpasning.

Ved at indtænke regnvandshåndtering og skybrudssikring fra de tidlige projektfaser kan risikoen for oversvømmelser minimeres. Samtidig kan vi hjælpe med at sikre, at regnvand giver mest mulig værdi til dit projekt. Det kan f.eks. være gennem blå-grønne løsninger, der tjener flere formål, smukke regnbede eller simpel afledning til nedsivning fra forsænkede græsplæner.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Kontaktpersoner


Henrik Krogh
Ingeniør
+45 25 50 55 35
E-mail
Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail