DMR støtter projektudviklere, private grundejere, forsyningsselskaber, kommuner og regioner med rådgivning omkring en bred pallette af ydelser indenfor vandhåndtering og klimatilpasning.

Vi kan rådgive om at indtænke regnvandshåndtering og klimatilpasning i de tidlige projektfaser, så risikoen for oversvømmelser minimeres. Vi kan også hjælpe med at reducere risikoen for oversvømmelse for eksisterende byggerier, infrastrukturanlæg med mere, uanset om kilden til oversvømmelse er terrænnært grundvand, regnvand, havvand eller vandløb og søer.

Vi betragter regnvand som en ressource, og vi arbejder for en bæredygtig håndtering af regnvand. Regnvand kan være med til at højne et områdes æstetik og sikre biodiversitet gennem blå-grønne løsninger, der tjener flere formål. Vi kan hjælpe med løsninger som beplantede regnbede, nedsivning fra græsplæner eller grøfter og anvendelse af regnvand.

Vi har specialister indenfor vandhåndtering og klimatilpasning på en række kontorer rundt i landet.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Kontaktpersoner


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail
Mette Kajhøj
Afdelingsleder, ingeniør
+45 40 76 04 24
E-mail