Miljøfremmede stoffer

Miljøfremmede stoffer i indeklima - måling og dokumentation

Der bliver i stigende grad fokuseret på indeklimaproblemer i boliger i forbindelse med risikoen for påvirkning fra forureningsstoffer.

Forureningspåvirkning af indeklimaet kan opstå dels fra afdampning fra forurening af jord og grundvand og dels fra procesdampe direkte fra igangværende virksomheder, der ligger nær beboelsesbygninger. Igangværende renserier er et godt eksempel på dette.

Dansk Miljørådgivning har stor erfaring i at foretage indeklimaundersøgelser for miljøfremmede stoffer samt at komme med forskal til at afhjælpe problemerne.

Kontakt os får rådgivning og konkrete tilbud.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail