Fleksibel og anvendelsesorienteret

Fleksibel og anvendelsesorienteret

DMR har til stadighed fokus på at vores rådgivningsydelser skal være anvendelsesorienterede og at de aftalte tidsfrister skal overholdes, da begge dele har afgørende betydning for vores kunders tilfredshed med vores rådgivningsydelser. Endvidere kan overholdelse af tidsfrister have store både økonomiske og juridiske konsekvenser.

DMR’s rapporter tager derfor altid udgangspunkt i den konkrete anvendelse af den pågældende rapport og målgruppens forventede tekniske og faglige kundskaber. Det er således vores hensigt at målgruppen for den pågældende rapport uden problemer skal kunne læse og forstå rapportens indhold og hovedkonklusioner.

DMR tilstræber altid at kunne overholde de aftalte tidsfrister ved – inden der indgås aftale om løsning af en opgave – at sikre, at de nødvendige medarbejderressourcer kan afsættes til opgaveløsningen.

Vi opfatter dog os selv som yderst fleksible og vil til enhver tid forsøge at løse kunders hastesager, hvor dette er påkrævet.