DMR er autoriseret arbejdsmiljørådgiver

DMR Arbejdsmiljø er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for 4 hovedområder i arbejdsmiljøet (det ergonomiske, biologiske, kemiske og fysiske).

Vi er dermed godkendt til at rådgive virksomheder, der har fået et rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet, og vi kan derfor hurtigt og nemt hjælpe jer med at få rettet op på situationen og løst problemerne gennem brugbare og praktiske løsninger. 

Vores rådgivning sikrer, at I får løst problemerne, og at tiltag og løsninger opfylder påbuddets krav. Vi kan forestå proces- og tidsplan omkring påbuddet, rådgive om løsninger, og udarbejde de afsluttende redegørelser.

Eller kort sagt: vi guider jer, og er med hele vejen.  

Fem typer påbud fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet opererer overordnet set med fem typer påbud:

  • forbud
  • strakspåbud
  • påbud med frist
  • undersøgelsespåbud
  • kompetencepåbud.

Arbejdstilsynet vil reagere med et eller flere af ovenstående påbud, hvis jeres virksomhed, institution eller byggeplads ikke lever op til sine pligter efter Arbejdsmiljøloven. Læs mere her: https://amid.dk/tilsyn/efter-tilsynsbesoeget/viden-om/arbejdstilsynets-reaktioner-ved-et-tilsyn/

Har Arbejdstilsynet anmeldt deres ankomst?

Har I modtaget besked om, at Arbejdstilsynet snart kommer på besøg, kan vi hjælpe jer med det forbyggende arbejde, så I undgår besværet med et påbud.

I de forebyggende tiltag rådgiver vi om, hvordan I kommer eventuelle problemer til livs. Gennem de forebyggende tiltag (før arbejdstilsynet ankommer) er det vores erfaring, at der gives en højere grad af frihed og fleksibilitet i forhold til valg af løsninger, der er tilpasset jeres virksomheds.

Vores rådgivning sikrer jer værdiskabende løsninger, og at løsningerne opfylder Arbejdstilsynets krav og forventninger.

Kontakt DMR Arbejdsmiljø, hvis jeres virksomhed har fået et rådgivningspåbud, og I dermed er forpligtet til at søge hjælp hos en autoriseret rådgiver.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail