Slaggeundersøgelser

Undersøgelse af slagger under gulv - sætningsskade - dmr.dk

DMR Geoteknik foretager undersøgelser for slagger under gulve. Dette foregår typisk ved køb/salg af bolig, hvor ”slagger under gulve” er nævnt i tilstandsrapporten eller på bygningstegninger.

Desuden foregår der undersøgelser i de tilfælde, hvor gulve og/eller fundamenter har et karakteristisk revnebillede.

I 1960’erne og starten af 1970’erne anvendtes ofte helt lovligt slagger som kapillarbrydende lag under gulvene i bygninger. Slagger var et overskudsprodukt fra forskellige typer af forbrændingsanlæg. En del af slaggerne, men ikke alle, har senere vist sig at kunne give skader på gulvkonstruktion og fundamenter fordi de kan kvælde (udvide sig). Skaderne ses typisk som hævning af gulvene eller udpresning af fundamenterne under ydermurene.

En undersøgelse for slagger under gulve vil typisk indeholde følgende:

Der bores 1-2 huller i gulvet (typisk i skabe), hvori der med let håndboregrej udtages prøver til vurdering af, om der forekommer slagger under gulvet (DMR Geoteknik ser jævnligt, at der ikke er overensstemmelse imellem bygningstegningen og det materiale, som er indbygget under gulvene). Boringen føres (om muligt) ned til ca. 1 m under gulvoverkant til belysning af vandspejls- og jordbundsforholdene.

Hvis det viser sig, at der er slagger under gulvet, bestemmes vandindholdet i slaggerne, hvilket er den bedste indikation på, om slaggerne har gjort eller udgør en risiko. Det er desværre ikke muligt indenfor overkommelig tid og økonomi entydigt at bestemme, om slaggerne er af den type, der kvælder (udvider sig) eller ej. 

Arbejdet samles i et kortfattet notat.

Kontaktpersoner

Jylland


Casper Nielsen
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 40 76 06 10
E-mail

Sjælland


Anders Bredahl Christiansen
Geotekniker, bygningsingeniør
+45 40 76 06 73
E-mail