Råstofundersøgelser

Råstofundersøgelser

I takt med at der nationalt set bygges mere og mere, bliver behovet for råstoffer ligeledes større. Set med et miljømæssigt perspektiv er den klimavenligste løsning at genanvende materialerne, som er på matriklen i det omfang, som dette er muligt.

Da det ikke altid er muligt at genanvende materialerne på matriklen, kan en udskiftning blive nødvendig og dette kræver muligvis tilkørsel af godkendte materialer.

Forud for at et område kan anvendes til råstofudvinding, er det vigtigt at have kendskab til hvor store mængder råstoffer, der forventes at være tilgængelige. Dette gøres bedst ved at lave kombinerede geofysiske og geotekniske undersøgelser, suppleret med laboratorieforsøg til klassificering af råstofferne. Undersøgelserne samles i en samlet undersøgelsesrapport som forholder sig til de geofysiske og geotekniske data.

Vi besidder i DMR Geoteknik ekspertiseerfaring omkring kortlægning og analysering af råstoffer. Vi kan tilbyde en undersøgelsespakke med et højt deltaljeringsniveau, som giver vores kunder et godt fundament for en økonomisk vurdering med lav risiko.

For mere info om vores geofysiske målemetoder, se link.

For mere info om laboratorieforsøg, se link.

Kontaktperson


Randi Warncke Nissen
Geotekniker, civilingeniør teknisk geologi
+45 25 50 55 49
E-mail