Vi tilbyder

Vi tilbyder

Bæredygtighedsrådgivning på alle typer byggerier og projekter

Som bæredygtighedsleder og DGNB auditor tilbyder vi bæredygtighedsledelse på alle typer byggeprojekter.

Bæredygtighedslederen fastsætter mål og rammesætningen igennem en ydelsesbeskrivelse for projektet.

Derudover bliver der oprettet en bæredygtighedsplan, holdt løbende monitorering af projektet samt skabt et overblik med nøgletalsberegninger og formidling af resultater fra hhv. LCA-, Materialevalg- og LCC-beregninger i projektet.

LCA-beregninger
jf. Klimakravene i BR18

Vi er LCA specialister inden for beregning af miljøaftryk fra byggerier, konstruktioner og materialer i byggebranchen. Vi arbejder altid med høj datakvalitet, transparent dokumentation og følger den lovpligtige standard inden for bygnings-LCA, EN15978.

Vi har udviklet en omfattende database med EPD-data og konstruktioner, som optimerer vores arbejdsgang markant og øger gennemsigtigheden og kvaliteten i vores dokumentation.

Læs mere om vores LCA-ydelser her

Materialevalg og
miljøskadelige stoffer

Vi rådgiver i materialevalg og screening for miljøskadelige stoffer i byggematerialer. Vi har en omfattende database med over 40.000 forskellige materialer, som vi bl.a. bruger til at udarbejde positivlister til entreprenøren i udførelsesprojektet.

Dette sikrer en god proces omkring materialevalg og medfører et sundt byggeri uden skadelige stoffer – til gavn for bygherre og brugerne af byggeriet.

LCC-beregninger
Totaløkonomiske omkostninger

Vi tilbyder totaløkonomiske beregninger, som bl.a. omfatter anskaffelsespriser, udskiftninger, vedligehold og rengøring af byggeriet igennem en fastsat betragtningsperiode.

Resultaterne er fuldt integreret med vores LCA beregninger og på den måde sikres et oplyst grundlag for beslutningstagerne i et byggeprojekt, da miljøpåvirkninger og priser kan sammenholdes på overskuelig vis.

Kontakt


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail