Projektudvikling af ejendomme

Spar penge på at håndtere de miljø og geotekniske udfordringer optimalt

Vi står klar til at hjælpe dig med alt vores viden og erfaring fra hundredvis af projekter hvor vi har fundet de bedst mulige løsninger på problemstillinger omkring forurening og jordbundsforhold.

Projektudvikling af ejendomme går kort sagt ud på at tilføre en ejendom en merværdi ved f.eks. ændret arealanvendelse og/eller øgede byggerater. Du kan altid kontakte DMR for en uforpligtende snak, et godt råd og tilbud på håndtering af netop dit projekt. Via vores 14 kontorer i Danmark og mere end 190 medarbejdere, kan vi bidrage med følgende:

 • Miljøhistorik, kortlægningsstatus, usikkerheder og risiko
 • Kost-effektive løsninger til håndtering af forurening, risiko og myndighedskrav
 • Forurenede arealer kan eksempelvis sikres og indkapsles ved parkeringsarealer
 • Kombi-løsninger ift. forurening, geoteknik, byggemodning, arkæologi og klimaløsninger, som håndtering og udnyttelse af regnvand
 • Miljøundersøgelser og evt. afværge
 • Udmatrikulering af kortlagte arealer
 • Hvor findes forureningen og er den tilstrækkelig kortlagt?
 • Udgør forureningen en risiko for miljø og sundhed?
 • Er der begrænsninger i brugen af ejendommen og en udvikling?
 • Kan myndighederne kræve en indsats i forhold til forureningen?
 • Er der mulighed for, at det offentlige betaler en oprensning?
 • Kan ejendommen belånes på normale vilkår?
 • Er salgs- og købsprisen rigtig, eller er der risiko for værditab grundet miljø?
 • Muligheder og økonomi ved helt eller delvis oprensninger og jordhåndtering
 • Økonomisk optimering ved alternativ sikring og håndtering af forurening

Rettidig viden – inden byggestart

Problemerne, begrænsningerne, løsningerne og mulighederne bliver ofte rigtig synlige når detaljeringsgraden er stor – nemlig i projekterings- og byggefasen. Vi anbefaler, at der arbejdes seriøst og kvalificeret med alle miljøproblemstillinger så tidlig i projektfasen som muligt.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre.

Under fanen ”kontakt” kan du finde kontaktoplysninger til dit lokale DMR-kontor. Via søgefunktionen ”ekspertise” i bunden af siden, kan du ved få klik se vores medarbejdere på de 14 danske kontorer, og deres kontaktinformationer.

Sjælland


Jens-Ole Petersen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 22 18 98 99
E-mail

Jylland


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail

Fyn


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail