Syn og skøn

Syn og skøn

DMRs fagspecialister kan bidrage som enten uvildig skønsmand i forbindelse med tvister, eller som partsrådgiver, herunder, sammen med advokaten, ved udarbejdelse af skønstemaer, så de er teknisk korrekte og fyldestgørende for tvisten.

En række af DMRs medarbejdere deltager ved skønsforretninger på flere plan, bl.a.:

  • VBA – Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed
  • De civile retter
  • Udenretslige syns- og skønsforretninger og isoleret bevisoptagelse
  • Partsrådgivning ved syn- og skønssager.

Hør nærmere om de tekniske og faglige muligheder i forbindelse med syn- og skøn, partsrådgivning eller teknisk bisidder ved at kontakte en af vores fagspecialister

Bygningsfysik, bygningsskader og projektgranskning


Henrik Vig Arvad
Projektchef
Bygningskonstruktør

+45 40 76 07 15
E-mail

Fugt, skimmel, svamp og insekter, Jylland og Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Fugt, skimmel, svamp og insekter, Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail

Geoteknik, revnedannelser og sætningsskader


Richard de Churruca
Fagchef
Geotekniker, civilingeniør

+45 30 96 19 68
E-mail

Forureningsundersøgelser og Environmental Due Diligence (EDD)


Søren Nielsen
Fagchef
Cand.scient., geolog

+45 40 76 06 38
E-mail

Radon, DGNB og indeklimaforurening


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail

Kontakt os for rådgivning, priser og konkrete tilbud.