Støj og bygningsakustik

DMR Støj og bygningsakustik tilbyder støj og akustisk rådgivning, målinger og beregninger inden for stort set alle typer støjforhold, herunder:

 • Industristøj
 • Støj fra veje- og togtrafik
 • Støj fra vindmøller
 • Støj fra tekniske installationer
 • Støj og akustiskindeklima på arbejds­pladser
 • Bygningsakustiske kontrolmålinger og rådgivning.

Vores akustikrådgivning er helhedsorienteret og foregår i samarbejde med vores faglige rådgivere på tværs af virksomheden.

Konkret kan vi bl.a. hjælpe med:

 • Vej- og togstøjsberegninger til myndighedsdokumentation af støjforhold på byggegrunde og facader
 • Beregning og rådgivning af klimaskærme og vinduers luftlydisolation iht. BR18’s krav til indendørsstøjniveauer i boliger og kontor
 • Støjberegninger og vurderinger ifm. miljøvurderinger, VVM’er og lignende
 • Støjberegninger og vurdering af støj fra skydebaner og motorsportsbaner
 • Støjhandlingsplaner, der sikrer fremtiden på et bygge- og anlægsprojekt
 • ”Due Diligence” analyse og planlægning af nye boliger iht. gældende støjgrænser
 • Rådgivning om indretning og drift af en virksomhed ift. støjpåvirkningen hos naboer
 • Formidling af støjrelaterede sager til borgere og naboer til støjkilder
 • Bygningsakustiske kontrolmålinger (luftlyd, trinlyd og efterklangstid) til myndighedsdokumentation iht. BR18 og DS-490
 • Måling og dokumentation af installationsstøj i boliger og kontor
 • Rådgivning og beregning af tiltag ift. bygningsakustiske udbedringer
 • Måling og rådgivning af akustik i arbejdsrum, iht. gældende AT-vejledning
 • Beregning og rådgivning af klimaskærme og vinduers luftlydisolation iht. BR18’s krav til indendørsstøjniveauer i boliger og kontor.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Jylland


Arve Gotfredsen
Ingeniør, Fagchef
Støj og bygningsakustik

+45 25 50 55 68
E-mail

Sjælland


Peter Lorenzen
Civilingeniør, Afdelingsleder
Støj og bygningsakustik

+45 40 76 06 34
E-mail