Store radonmåleprocesser

Store radonmåleprocesser

At udføre radonmålinger som omfatter mange enheder, kræver stor kapacitet af måleudstyr og erfaring med styring af forløbet. DMR har siden 2015 løbende udført komplekse måleforløb for kommuner, boligforeninger, provstier, typehusfirmaer og store entreprenører. Vi har dermed den relevante erfaring til sikkert at håndtere ethvert måleforløb.

Boligforeninger

For boligforeninger gælder en blanding af reglerne omkring radon, idet en boligforening både er omfattet af reglerne for arbejdspladser, og for boliger.

Ofte vil den største del af bygningsmassen i en boligforening være opført før 2010, hvorfor der ikke er et egentligt lovkrav til radonniveauet i boligerne, men kun en anbefaling. Foruden kravet eller anbefalingen til boligerne, så vil der også være et krav for de lokaler, som anvendes til boligforeningens ansatte – læs mere herom på denne side.

Vi oplever desuden ofte, at ønsket om radonmåling opstår direkte fra beboerne, som ønsker radonmålingen udført af sundhedsmæssige årsager. 

For en boligforening handler det derfor om at få fastlagt formålet med radonmålingen.

For at sikre korrekte radonmålinger baseres vores arbejde på internationale standarder i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor analysearbejde udføres af målelaboratorier med veluddannede medarbejdere og dokumenterede arbejdsprocedurer. Vi har fokus på, at måleudstyr opsættes og anvendes korrekt, så der opnås retvisende radonmålinger i jeres bygning.

DMR er også autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Kontakt os for uforpligtende drøftelse af radonmåling i jeres bygningsmasse. Der er endvidere mulighed for kursus/temadag omkring radon for relevante medarbejdere – Link.

Kommuner

Den kommunaltejede bygningsmasse består ofte af en lang række arbejdspladser og udlejningsboliger, herunder plejehjem, døgninstitutioner og lignende, så foruden et hensyn til de ansatte, er der et hensyn til beboere og brugerne af bygningerne.

I mange tilfælde vil der desuden være tale om, at bygningsmassen på samme adresse er sammensat af bygninger med forskellige opførelsestidspunkter, og derfor med forskellig byggeskik og tekniske installationer.

I sådanne sager er det vigtigt, at der fra starten af er korrekt faglig styring af forløbet og gennemførelse af radonundersøgelser.

Vær opmærksom på, at kommuner i nogle tilfælde kan opnå statsrefusion på radonmåling og rådgivning om radon via lov om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven).

Provstier – Kirker

Kirkens ejendomme består ofte af en blanding af boliger (præstegårde), kontorer til administration og selve kirken, hvor der foruden de ansatte, er en lang række brugere.  

Ofte vil den største del af bygningsmasse være opført før 2010, hvorfor der ikke er et egentligt lovkrav til radonniveauet i bygningerne, men kun en anbefaling. Foruden kravet eller anbefalingen til bygningerne, vil der også være et krav for de lokaler som anvendes af kirkens ansatte – læs mere herom på denne side.

Bygningsmassen omkring en kirke er dermed sammensat af bygninger med forskellige opførelsestidspunkter, og derfor med forskellig byggeskik og tekniske installationer.

I sådanne sager er det vigtigt, at der fra starten af er korrekt faglig styring af forløbet og gennemførelse af radonundersøgelser.

Typehusfirmaer og entreprenører

Ved nyopførelse er det essentielt for den udførende, at radonniveauet ikke overskrider bygningsreglementets krav.

Vi har haft en række forløb med både typehusfirmaer og entreprenører som typisk har omfattet:

  • Gennemgang af deres hidtidige måde at udføre radonsikring. Kan det gøres smartere eller billigere?
  • Måling af radonniveauet i en række opførte bygninger. Har de tidligere udførte løsninger fungeret?
  • Tilretning af standardløsning (optimering) og kontrolmålinger i bygninger, hvor de nye løsninger er indbygget.

Forløbene har altid medført tilpasning af standardløsninger, som enten har løftet kvaliteten, eller medført en besparelse. Se endvidere vores mulighed for projektspecifik optimering på denne side.

Kontakt os gerne for projektspecifik rådgivning, eller for en uforpligtende samtale omkring radon.


Alexander Pinstrup Mosdal
Projektleder, bygningskonstruktør
+45 41 30 35 42
E-mail
Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail