Bygherrerådgivning – projektgranskning, projektledelse, udbud og tilsyn

Bygherrerådgivning – projektgranskning, projektledelse, udbud og tilsyn

Projektgranskning

Moderne byggeri er omfattende og komplekst. Projektgranskning kan mindske risikoen for skader, som følge af projekteringsfejl såvel som udførelsesfejl. Projektgranskning indebærer ikke alene vurdering af de enkelte konstruktionsdele, men også projektet – og særligt sammenbygningsdetaljerne – i en helhed.

Erfaringen viser, at omkostningerne forbundet med at udbedre selv simple skader er langt højere, end omkostninger forbundet med en grundig projektgranskning – Det, der er sparet, er tjent.

Projektgranskning kan med fordel gennemføres tværfagligt, så risikoen for fugtskader afdækkes, indholdet af miljøfarlige stoffer som asbest, tungmetaller og PCB kortlægges og mulighederne for genanvendelse/cirkulær økonomi overvejes.

Udbudsmaterialer

Ved udbedring af større bygningsskader, er der ofte behov for at gennemføre udbud af projektet, så økonomi og tidsplan for det forestående arbejde kan fastlægges. DMR forestår udarbejdelsen af projektets udbudsmateriale, indhentning af priser samt kontrahering. Projektet udarbejdes med henblik på, at det skal være en enkel, forståelig og bygbar instruktion, der tager hensyn til de informationsbehov, som en velkvalificeret byggevirksomhed har for at kunne tilrettelægge og udføre arbejdet optimalt.

I hvert enkelt projekt vurderes behovet for omfanget af udbudsmaterialet – typisk indgår følgende dokumenter i et udbudsmateriale:

 • Tilbudsliste
 • Byggesags- og arbejdsbeskrivelse
 • Udbudsbrev
 • Udbudstidsplan
 • Kontrakt
 • Projektering af principløsninger.

DMR kan som rådgivende ingeniørfirma bidrage på alle plan med udbudsmaterialer til skadesudbedring, og hvert enkelt udbudsmateriale tilpasses projektets størrelse.

Projektledelse og tilsyn ved udbedring af bygningsskader

I forlængelse af udbudsfasen tilbyder DMR at forestå projektledelse og tilsyn ved udbedring af bygningsskader.

Projektledelsen indebærer koordinering af byggeprocessen og -parterne, økonomistyring, afholdelse af byggemøder, opfølgning på tidsplaner mv.

Som en del af projektledelsen, fører DMR tilsyn og foretager kvalitetssikring i udførelsesfasen. Igennem tilsyn sikres det, at arbejdet sker i henhold til udbedringsvejledningen, herunder den aftalte kvalitet og omfang i det konkrete projekt.

Tilsyn og kvalitetssikring udføres også på mindre sager, hvor der ikke er udarbejdet et egentligt udbudsprojekt, men hvor der f.eks. blot foreligger en rapport med en udbedringsvejledning eller tilsvarende materiale.

Projektledelse og tilsyn indebærer ofte:

 • koordinering af byggeprocessen og -parterne
 • tilsyn og kvalitetssikring af entreprenørens arbejder
 • afholde byggemøder
 • afklare spørgsmål fra entreprenøren, f.eks. vedr. materialevalg og løsninger
 • økonomistyring.

DMR kan som rådgivende ingeniørfirma bidrage på alle plan med projektledelse og tilsyn.

Kontakt os for rådgivning, priser og konkrete tilbud.

Bygherrerådgivning – projektgranskning, projektledelse, udbud og tilsyn


Henrik Vig Arvad
Projektchef
Bygningskonstruktør

+45 40 76 07 15
E-mail