Skimmelsvamp og forsikring

Forsikringsdækning i forbindelse med skimmel og svamp

Angreb af skimmelsvamp kan være dækket af både bygnings- og ejerskifteforsikringer. Betingelserne for dækning af skimmel er komplicerede, men som tommelfingerregel kan det siges, at skimmel kan dækkes på en bygningsforsikring, hvis skimmelangrebet er en følgeskade til en anden dækningsberettiget skade – f.eks. et utæt vandrør. Skimmelvækst dækkes således ikke som en selvstændig skade.

Skimmelangreb kan derimod være dækket som en selvstændig skade af en ejerskifteforsikring, hvis køberen ikke var oplyst om forholdet før overtagelsen, f.eks. ved anmærkning i tilstandsrapporten, og skimmelangrebet er så omfattende, at husets brugbarhed er nedsat, sammenlignet med lignende bygninger af samme alder og i almindelig god vedligeholdelsesstand.   

Det er således af afgørende betydning, at både årsagen til skimmelangrebene og den indeklimamæssige betydning afklares grundigt igennem korrekte og relevante laboratorieanalyser, hvorfor DMR har eget mikrobiologisk laboratorium.

DMR har særdeles stor erfaring i håndtering af forsikringssager for både forsikringsselskaber og -tagere.

Vil du høre mere om, hvordan DMR kan hjælpe med netop din forsikringssag, så kontakt DMR.

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail