Radonundersøgelse og radonsikring

Radonundersøgelse og radonsikring af hus - radonmåling

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er etableret i 1994 og er siden da vokset støt, så vi i dag er over 200 medarbejdere fordelt på 18 kontorer i Danmark. DMR kan derfor yde landsdækkende og lokalforankret rådgivning og undersøgelser.

DMR tilbyder rådgivning omkring måling af radon, efterfølgende undersøgelser og udbedringsvejledninger ved forhøjede radonniveauer.

På denne side kan du læse mere om radon, ligesom du på siden kan bestille udstyr til radonmåling, via vores webshop – DMR butik.

I disse år er der et stadig stigende fokus på radon, og særligt den medfølgende sundhedsmæssige risiko ved ophold i lokaler med høje radonniveauer.

Fokus på radon har bl.a. sit udspring i WHO, som i 2005 startede det Internationale Radon Projekt (IRP). Efterfølgende har EU og de enkelte medlemslande forpligtede sig til at nedbringe radon-påvirkninger fra bygninger, som bl.a. i 2018 medførte ny dansk lovgivning, bekendtgørelser og SBi-anvisning. 

Det er vores formodning, at der vil være et stadigt stigende fokus på radon i de kommende år. Ser vi på andre lande, så har de både indført krav om radonmåling ved ejendomshandel og løbende radonmåling i bl.a. udlejningsboliger.

Sammen med det stigende fokus er der som sagt kommet ny lovgivning, nye anvisninger og nye vejledninger. Vi har samlet noget af det mest relevante materiale under de enkelte undersider, hvor du ligeledes kan læse mere om vores ydelser:

Hos DMR har vi en ingeniørmæssig tilgang til undersøgelser og rådgivning, og har stor erfaring med alle typer af radonmåling, som spænder fra parcelhusopgaver til komplekse måleprocesser for kommuner og boligforeninger.

Radon i din bygning

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart som findes i jordlagene under vores bygninger. Det meste radon trænger ind gennem revner og sprækker i gulve og betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer mv.

Hvor du bor i landet, og hvilken type bygning du opholder dig i, har betydning for hvor meget radon der kan trænge ind i din bygning. Mængden af radon varierer nemlig landet over, men det fælles kendetegnende er, at radon ikke kan ses, mærkes, smages eller føles, hvorfor radonniveauet kun kan fastlægges med en måling.

Hvorfor er radon sundhedsskadelig

Som det fremgår på Sundhedsstyrelsens hjemmeside udsender radon (og radondøtrene) radioaktiv stråling, som kan beskadige levende celler, så risikoen for lungekræft øges.

Alfastråling stoppes let i luft og trænger ikke igennem hudens ydre beskyttelseslag, der hovedsageligt består af ”døde” celler. Ved indånding af radon vil radondøtrene imidlertid kunne sætte sig fast i lungerne (bronkierne, bronkiolerne og alveolerne), og den radioaktive stråling herfra kommer derfor i direkte kontakt med levende celler og kan beskadige disse. Det er altså radondøtrene, som egentlig giver den største stråledosis ved ophold i et radonholdigt indeklima.

Indholdet (koncentrationen) af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Sundhedsstyrelsen vurderer at omkring 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet (niveau over 100 Bq/m3), og at ca. 300 personer årligt dør af radonrelateret lungekræft.

Det afgørende for personernes sundhed er altså, hvor højt radonniveauet er i indeklimaet.

DMR og radon

For at sikre korrekte målinger baseres vores arbejde på internationale standarder i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor analysearbejde udføres af målelaboratorier med veluddannede medarbejdere og dokumenterede arbejdsprocedurer. Vi har også fokus på, at måleudstyr opsættes og anvendes korrekt, så der opnås retvisende radon-målinger i din bygning.

Du kan trygt vælge DMR som din radon-rådgiver, bl.a. da:

  • DMR’s kvalitetsstyringssystem er ISO9001:2015 certificeret.
  • DMR er på Sundhedsstyrelsens liste over danske målefirmaer.
  • DMR er medlem af Dansk Radonforening.
  • DMR’s radoneksperter afholder radonkurser.
  • DMR deltager i følgegrupper omkring nye vejledninger.

DMR er dermed på forkant omkring nye tiltag på radonområdet.

Kontakt os hvis du har spørgsmål, eller du ønsker konkrete tilbud.


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail