Arbejdsbelysning

Rådgivning om belysning på arbejdspladsen

Lys på arbejdspladsen vedrører oftest dagslys, lys fra loftet og lys fra en bordlampe. Lysforholdene er en del af det samlede arbejdsmiljø, og godt lys på arbejdspladsen øger medarbejdernes trivsel, velvære og effektivitet.

For meget eller for lidt lys kan derimod være årsag til gener som træthed, hovedpine og muskelspændinger på grund af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Desuden kan det betyde et større tidsforbrug, da effektiviteten og produktiviteten bliver nedsat. Samtidig er der risiko for, at der sker flere fejl.

Dagslys kombineret med kunstigt lys udgør den samlede belysning i bl.a. produktion, på lager eller kontor. Belysningen har til formål at:

  • belyse det, der arbejdes med, så det fremstår tydeligt
  • sikre, at arbejde og færdsel i og omkring kontoret kan foregå sikkert og forsvarligt.

Kravene til lys på arbejdspladsen afhænger i høj grad af de arbejdsfunktioner, der udføres, og vi rådgiver ud fra DS/EN 12464-1 samt god praksis på området.


DMR kan hjælpe med at:

  • gennemføre en kortlægning og vurdering af eksisterende belysning
  • rådgive om forbedring af eksisterende belysning
  • rådgive om kravspecifikationer ved nyt byggeri eller ombygning
  • vurdere belysningstilbud fra leverandører for at sikre, at belysningen opfylder behovene ved de pågældende arbejdsfunktioner.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkret rådgivning og tilbud.


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail