Om Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) – landsdækkende rådgivende ingeniørfirma

DMR A/S (Dansk Miljørådgivning A/S) er et landsdækkende, privatejet rådgivende ingeniørfirma.

DMR yder landsdækkende rådgivning inden for bl.a. jord- og grundvandsforurening, geoteknik, miljøscreening af bygninger, fugt og skimmel, industrimiljø, vand og klimatilpasning, støj og bygningsakustik, arbejdsmiljø, bæredygtigt byggeri, radonundersøgelser og radonsikring m.v.

Hos DMR er kunden altid i centrum og det er vores målsætning i tæt samarbejde med kunden at målrette vores rådgivning og løsningsforslag i forhold til kundens aktuelle formål og krav. Vi vil derfor i ethvert kundeforhold tilstræbe at levere ydelser og produkter, hvis omfang og kvalitet, svarer til kundens forventninger og krav.

I erkendelse af, at vores kunder i vid udstrækning uddelegerer ansvar og beslutninger til os tilstræber vi i ethvert kundeforhold at:

  • levere langtidsholdbar rådgivning af høj kvalitet.
  • opfatte os som vores kundes ambassadør.
  • bruge kundernes penge på samme måde, “som vi ville bruge vores egne”.

I erkendelse af, at leveret kvalitet afspejler bl.a. arbejdsmiljø og firmapolitik er det DMR’s mål til stadighed at vedligeholde virksomheden som ny, anderledes og bedre, samt som et ansvarligt medlem af samfundet at yde rådgivning, der sikrer miljømæssigt og økonomisk langsigtede optimale løsninger for kunden.

DMR er AAA kreditratet og DMRs Ledelsessystem er certificeret efter ISO 9001:2015 (kvalitet), 14001:2015 (miljø), 45001:2018 (arbejdsmiljø) og social og samfundsmæssig ansvarlighed (ISO26000/DS 49001) – det er din sikkerhed for kvalitet og levering af opgave.

DMR opfatter systematiske og dokumenterede arbejdsprocesser og rådgivning som en naturlig del af vores rådgivning. Via vores ISO-certificerede ledelsessystemer ønsker vi at sikre en daglig styring, bevågenhed og dokumentation i projekterne. ISO-certificeringen skal sikre, at vi har styr på risiko, muligheder, interessenter og vores daglige rådgivning. Ledelsessystemerne skal sikre fuld gennemsigtighed og dokumentation for, at vi følger egne og eksterne procedurer og regler i alle organisationens led – fra nyansatte medarbejdere til firmaets Direktion. I tabellen herunder er kort begrundet, hvorfor vi synes ISO-certificeringen er en naturlig del af den daglige rådgivning, risikostyring samt løbende forbedring og udvikling af DMR.

ISO standardVores motivation for certificeringen
ISO 9001:2015
Kvalitetsledelse
Kvalitet i rådgivningen er en forudsætning og et centralt ledelsesværktøj i DMR. Vi vil opnå ensartet og systematisk rådgivning med fokus på kvalitet, service, faglighed og høj tilfredshed ved kunder og medarbejdere.

Systematisk at arbejde med løbende forbedringer og effektiviseringer samt identifikation af risici og muligheder.

Ledelsesmæssig og medarbejdermæssig fokus på at styring og dokumentation af kvaliteten af vores ydelser, er altafgørende ved teknisk rådgivning.
ISO 45001:2018
Arbejdsmiljøledelse
Forebygge og hindre arbejdsrelaterede skader og sygdom samt skabe en sikker og sund arbejdsplads.

Vi vil fjerne farer og risici på en systematisk og struktureret måde. Styre vores arbejdsmiljørisici og forbedre vores arbejdsmiljøpræstation – både internt og i vores rådgivning. Sikre og dokumentere, at lovgivning og vejledninger overholdes.
ISO14001:2015
Miljøledelse
Sikre et overblik og et teknisk beslutningsgrundlag for bæredygtig og ansvarlig drift af DMR.
At arbejde på at mindske ugunstige miljøpåvirkninger, og styre samt påvirke den måde vores ydelser fremstilles og udføres på (forbrug af papir, vand, el m.v.).

Aktive strategiske valg og tiltag betinger et over- og indblik, som vi får via miljøregnskaber.
DS49000
Social og samfundsmæssig ansvarlighed
Vi vil udvise og dokumentere samfundsmæssig ansvarlighed. I Skandinavien forventer vi alle en høj social og samfundsmæssig ansvarlighed. Vi bakker op om FNs verdensmål, og tager også et ansvar lokalt, nationalt og internationalt via bl.a. samarbejder med Røde Kors.

Vores ansvarlighed dokumenteres via et årligt CSR-regnskab.


Der er opstillet en række konkrete målsætninger til alle standarderne, der understøtter DMRs overordnede strategi og støtter op om FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Især finder DMR som en rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor bl.a. miljø, at verdensmålene 4 (kvalitetsuddannelse), 6 (ren vand og sanitet) og 13 (klimaindsats) er naturlige områder at støtte op omkring og forsøge at understøtte via vores rådgivning og egen indsats.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre

Under fanen ”kontakt” kan du få kontaktoplysninger til dit lokale DMR-kontor. Via søgefunktionen ”ekspertise” i bunden af siden, kan du endvidere finde og se vores specialister på vores 16 danske kontorer, og i de landsdækkende afdelinger med fagspecialister.

Vi kan altid kontaktes for sparring og rådgivning om netop dit spørgsmål eller projekt, ligesom du kan få et uforpligtende tilbud på rådgivning, projektstyring, analyser og entreprenørarbejder og koordinering med forsikring, myndigheder etc.