Intelligent måle- og prøvetagningsudstyr

Intelligent måle- og prøvetagningsudstyr - miljøprøver

DMR har gennem tiden haft fokus på at være på forkant med den nyeste viden indenfor vores arbejdsområder og deltaget i en række udviklingsprojekter med offentlige vidensinstitutioner og myndigheder, samt private aktører. Dette har ledt til, at vi selv er begyndt at udvikle forskellige former for intelligent og  automatiseret måle- og prøvetagningsudstyr.

I dag laver vi innovative løsninger til måle- og prøvetagningsudstyr, der er skræddersyet til at måle en specifik parameter, eller tage præcis den prøve, der er relevant for at løse specifikke problemstillinger, som vi møder i vores arbejde med at løse vores kunders miljømæssige udfordringer.

Eksempel på udstyr vi har udviklet er:

  • Automatiseret udtagning af akkrediterede poreluftprøver når grundvandsstanden indstiller sig på et veldefineret niveau.
  • Intelligent luftprøvetagning i afløb.
  • Automatiseret porevandsprøvetagning.
  • Måling af metan i boringer ved lossepladser samtidig med logning af atmosfærisk tryk.
  • Batteridrevet differenstryklogger, som eks. kan bruges til at logge differenstrykket i boringer ved pumpetest, eller under gulve ved opstart/pilottest af ventilationsløsninger for afværge af indeklimarisiko. 
  • Automatiseret laboratorieenhed til måling af fortyndet slamvolumenindex på renseanlæg.

Da mange miljømæssige problematikker foregår i områder uden strøm eller mulighed for internetopkobling, har vi endvidere opbygget en bred erfaring i at overvåge og styre det udviklede udstyr trådløst via GSM-opkobling, så vi kan overvåge prøvetagningen og driften fra kontoret. Dertil har det i mange tilfælde været nødvendigt, at sikre, at udstyret, kan køre på batteri, hvilket har ledt til at vi nu står med bred erfaring med hvordan vi sikre længst mulig batterilevetid.

Vi har specialiseret os i at gøre den tidlige fase i udvikling af nyt udstyr/prototyper så flexibel og hurtig, som muligt ved at basere det på virtuelle 3D-modeller og 3D-print. Denne proces gør, at vi hurtigt kan afprøve forskellige muligheder, inden vi beslutter os til den endelige udformning af en prototype. Styring af prøvetagning, logning af data og online forbindelse baseres delt på færdige styrekort under Arduinoplatformen, men også udvikling af styrekort/sensorer fra bunden, når den delkomponent vi ønsker ikke allerede findes. Samlet giver disse arbejdsredskaber os mulighed for at gå fra en ide til at teste en prototype på få uger, og hurtigt, vurdere om der er noget der skal ændres, inden vi går videre til næste fase, som ofte omfatter felttest sammen med vores kunder.

Udover selv at arbejde med udvikling af udstyret, har vi også opbygget et stærkt netværk af underleverandører, som kan bidrage både i det tidlige prototypestadie og helt til frem til design af et endeligt produkt, så vi står stærkt i hele kæden, også når vi støder på deludfordringer, der ligger ud over vores interne kompetencer.

Vi kan med ovenstående fremgangsmåde løfte meget forskellige opgaver indenfor udvikling af nyt udstyr til udtagning af prøver og logning af data i felten, men også udvikle specialudstyr og laboratorieopstillinger til universiteter, laboratorier mm. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du står med konkrete udfordringer, hvor vi kan hjælpe med at udvikle intelligent prøvetagningsudstyr.

Læs mere om vores udstyr og produkter på vores engelske hjemmeside.

Kontaktpersoner


Poul Larsen
Kontorleder, fagchef
Civilingeniør, Ph.D

+45 30 22 50 55
E-mail
Preben Jørgensen
Fagchef, udstyr og produkter
+45 40 51 16 64
E-mail