Bygningsskader – tag, facade, gulv og fundament

Bygningsskader – tag, facade, gulv og fundament

Moderne byggeri er i dag ofte komplekst udført med udfordrende detaljer, uafprøvede byggematerialer og med vanskelig bygbarhed. Når byggeriet enten ikke er projekteret tilstrækkeligt, er projekteret forkert eller blot ikke er bygget som projekteret, så opstår der ofte skader på bygningerne. Hyppige skader er:

  • opfugtning og misfarvninger af murværk
  • porøse/smuldrende mørtelfuger, revnedannelser og utætheder i facader og murværk
  • indtrængning af vand ved facader, tage, altaner, tagterrasser mv.
  • revnedannelser og afskalninger af facade- og sokkelpuds
  • kondensproblemer som følge af utætheder i tæthedsplanet
  • skader i forbindelse med sammenbygninger af facader, tage, tagterrasser, altaner mv.
  • byggefugt, skimmel, råd og trænedbrydende svamp.

Indgående viden om projektet, dets udførelse, og de principper byggeriet er udført efter, er derfor afgørende i forbindelse med afklaring af skadesårsager og -udbedring.

Undersøgelse af skadesårsager og -omfang indebærer ofte en indledningsvis granskning af projektet, besigtigelse og inspektion af ejendommen samt stedvise åbninger til konstruktioner for registrering af udførelse og skader.

DMR kan som rådgivende ingeniørfirma bidrage på alle plan i forbindelse med afklaring af bygningsskader og udarbejdelse af udbedringsvejledning.

Kontakt os for rådgivning, priser og konkrete tilbud.

Bygningsskader – tag, facade, gulv og fundament


Henrik Vig Arvad
Projektchef
Bygningskonstruktør

+45 40 76 07 15
E-mail