Medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø i DMR – en af vores kerneværdier

Medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø i DMR – en af vores kerneværdier

En af DMRs tre kerneværdier er tilfredse medarbejdere.

Hos DMR ved vi, at en helt afgørende forudsætning for at have tilfredse kunder er vores dygtige og engagerede medarbejdere. Vi arbejder derfor struktureret for, at medarbejderne opfatter DMR som en attraktiv arbejdsplads. Vi arbejder derfor løbende med medarbejdertilfredsheden i DMR.

Det gør vi bl.a. ved:

  • løbende at gennemføre arbejdspladsvurderinger, og arbejde med vores interne arbejdsmiljø, herunder vores ledelsessystem, der er certificeret jf. ISO 45000:2018.
  • udarbejdelse af en række firmapolitikker, bl.a. mod stress.
  • årligt at gennemføre trivselsanalyser blandt alle medarbejdere.
  • i så vidt omfang som muligt at uddelegere ansvar til den enkelte medarbejder og i det hele taget lytter vi til medarbejdernes gode ideer og forslag til forbedringer i vores arbejdsrutiner og -procedurer.
  • at uddelegere ansvar og beføjelser til dem der ”kan og vil”.

I 2023 har vi traditionen tro foretaget en anonym digital trivselsundersøgelse blandet firmaets medarbejdere. Undersøgelsen afsluttes med to spørgsmål, som medarbejderen bedømmer ud fra en karakterskala fra 0-10. Ud fra disse data beregnes en NPS–værdi (Net Promoter Score), der er en systematisk og standardiseret måde at vurdere og sammenligne kundetilfredshed blandt virksomheder.

Generelt opfattes en NPS fra –100-0 som dårligt, 0-50 som god og over 50 som fremragende. De beregnede NPS-værdier for DMR fra 2023 er vist nedenfor sammen med den procentvise andel af resultater med scoren 7-10.

De to spørgsmål i trivselsundersøgelsenNPS – total%-vis andel med scoren 7-10
”På en skala fra 0 til 10, hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale DMR som et godt sted at arbejde?”6596 %
Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores produkter eller ydelser til en ven eller kollega?7998 %

Vi er beærede over resultatet, og samtidig meget bevidste om, at den tillid forpligter.

Resultaterne af trivselsundersøgelsen kan ses her.