Biologisk arbejdsmiljø

Biologisk arbejdsmiljø - rådgivning om arbejdsmiljø

Det biologiske arbejdsmiljø skal vurderes som en del af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV).

Biologiske arbejdsmiljøpåvirkninger stammer fra levende organismer og relevante arbejdssteder er f.eks. i laboratorier, dyrestalde, rensningsanlæg, kloak, arbejde med affald eller rengøring og i visse typer produktion.

Der kan i givet fald være behov for at lave en biologisk risikovurdering, der kan anvendes som udgangspunkt for at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre arbejdsmiljøet.

En biologisk påvirkning kan f.eks. medføre diarré, hovedpine, kvalme, allergi, forgiftning og sygdomsoverførsel til andre.

DMR kan hjælpe dig med at vurdere de biologiske forhold på din virksomhed og kan foretage en risikovurdering og rådgive om f.eks. indretning, procedurer og forebyggende sikkerhedsforanstaltninger så arbejdsmiljøet sikres.

DMR har i øvrigt sin egen skimmelafdeling og eget skimmellaboratorium. Hvis der er problemer med skimmel/fugt i arbejdsmiljøet, se https://www.dmr.dk/skimmel-svampe-og-fugt/.

Kontakt os gerne for rådgivning og konkrete tilbud.

Afdelingsleder


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail