Kursus, temadage og faglige indlæg

Kurser, temadage og faglige indlæg om radon - dmr.dk

Dansk Miljørådgivning har afholdt en række radonrelatere kurser og temadage. Vi kommer derfor gerne ud til jeres arrangement, kursus- eller temadag, og holder et tilpasset indlæg omkring radon.

Forinden arrangementet, aftales nærmere omkring særlige interessepunkter, så deltagerne får mest mulig viden ud af arrangementet. Vores oplevelser er at fokuspunkterne kan være:

  • udførende entreprenører er ofte interesseret i den faktiske udførsel og bygbare løsninger.
  • projekterende har ofte stor interesse i hvilke radonsikrende tiltag som er nødvendige, dvs. hvordan de kan minimere udgiften.   
  • kommuner, boligforeninger og store erhvervsdrivende har desuden ofte brug for afklaring omkring det processuelle, når der skal måles i stor- og spredt bygningsmasse. Her er det vigtigt at komme godt fra start, for at imødegå unødigt tidsforbrug- og bekymringer blandt bygningernes brugere.

Det er derfor vigtigt, at indlægget tilpasses netop jeres behov.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres ønsker til arrangementet.  

Kontaktperson


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail