DMR støtter Katempris Katabaro English Medium Primary School i Tanzania

DMR støtter Katempris Katabaro English Medium Primary School i Tanzania

Skolen er grundlagt af danske Anne Juel Jensen og hendes mand Brighton Kataboro efter en ide undfanget i 2010 om at bygge en skole med et venligt læringsmiljø, som stimulerer innovation og spørgende adfærd. Første spadestik blev taget i 2012, og skolen tog imod de første 12 elever i sommeren 2014.

Skolen har, efter lokale forhold, små klasser med max. 32 børn. Børnene får god og nærende mad på skolen, der undervises på engelsk og der er adgang til undervisning på computere m.v.

I sommeren 2021 er der i alt 258 børn på skolen og 39 ansatte. 135 elever bor på skolens kostafdeling, hvor der er kapacitet til i alt 162 elever.

De seneste tre år har skolen også vist, at de leverer på det boglige område, da de har klaret sig godt ved de nationale test for 4. klasserne. Skolen blev henholdvis nr. 48 (2018), nr. 8 (2019) og nr. 69 (2020) ud af ca. 4.000 skoler i Tanzania med klasser under 40 børn (!). De har en filosofi om et venligt læringsmiljø, der bl.a. bygger på, at man ikke slår børnene… Skolen skal nu undervise forældre i, hvordan man kan opdrage børn uden at slå dem. Generelt har der været meget stor skepsis i både skolesystemet og blandt forældrene til, hvordan børnene kunne lære noget uden af blive slået. Skolen har også den eneste legeplads, som vi kender det i en radius af 100 km. Børnene får mad på skolen, hvilket de ikke nødvendigvis ville have fået derhjemme, ligesom der er oprettet kostskolepladser, fordi nogle børn har +2 timer hver vej til skole. Der er tilknyttet lærere, der bor på skolen og tager sig af børnene. Disse lærere får hver deres lejlighed med eget bad og køkken. Normalen er 2-4 lærere på samme værelse.

Skolen udvides løbende, og indvielsen af den nye spisesal med plads til 350 skete til påske i 2021. Egen vandboring har længe stået højt på ønskesedlen, for som skolen har skrevet i deres nyhedsbrev: “Som i Danmark, burde vand bare være noget, der blot flyder ud af vandhanen for at dække et af vores mest basale behov. Men sådan er det ikke ligefrem i Karagwe. Slet ikke, når regntiden udebliver i mere end 6 uger. På skolen betyder det, at vi skal købe vand.”

DMR har i 2019 ydet økonomisk støtte til at skolen kunne få sin egen vandindvindingsboring.

DMR støttede i 2020 skolen, så der kunne etableres et nyt solcelleanlæg til hele skolen. For KATEMPRIS har det siden etableringen været et stort ønske at kunne omlægge til solenergi. Stifter Anne Juel Jensen er tilhænger af klimavenlige løsninger, men fremhæver også, at skolen bliver uafhængig af den ustabile strømforsyning i Tanzania. Med solenergiprojektet fik børnene på skolen samtidig praktisk indsigt i, hvad de lærer om i klasseværelserne.

I 2021/22 betaler DMR for etableringen af en ny bygning til yderligere 2 klasseværelser til 60 elever, og et “kælderrum”, som kan bruges til lærerværelse/bibliotek/IT-rum til skolen. Byggeriet forventes at stå færdig til det nye skoleår i januar 2022.

I DMR vil vi gerne støtte Katempris fordi vi synes det er projekter med fokus på uddannelse (herunder fokus på nogle skandinaviske værdier som fx ikke at slå børn), rent vand og miljø – dvs. projekter der forhåbentlig giver en langsigtet effekt og giver mennesker mulighed for på sigt selv at forbedre deres livssituation.

DMR har støttet skolen i flere år og forventer også at gøre det fremadrettet.

Læs mere i denne brochure.