Miljøscreening af bygninger

Miljøscreening og PCB kortlægning af huse og bygninger

Der er miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer i størstedelen af den danske bygningsmasse, herunder:

  • asbest i fliseklæb, tagpap, gulvbelægning, rør- og beholderisolering, puds, loft-, facade- og tagplader samt andre eternitprodukter.
  • PCB i maling, lak, gulvbelægning og evt. fuger og termoruder fra perioden 1950-1977 mv.
  • tungmetaller i maling, lak, gulvbelægning og glaserede fliser mv.
  • chlorerede paraffiner i nyere elastisk fugemasse, maling og gulvbelægninger.
  • PAH’er (tjære) i (sokkel-)maling, undergulve, fugtsikring af ydervægge og tagpap.

Formålet med at udføre en miljøscreening af bygninger, forud for nedrivning eller renovering af en bygning er at få lokaliseret og kortlagt de miljøfarlige stoffer og de forurenede bygningsdele, så de udførende håndværkere kan planlægge arbejdsmiljø og nødvendige værnemidler.

Desuden er formålet med en bygningsscreening, at de miljøfarlige stoffer kan udsorteres og bortskaffes under kontrollerede forhold, så de miljøfarlige stoffer ikke ender i naturen via genanvendelse af materialer fra nedbrydnings- eller renoveringsarbejdet.

Dansk Miljørådgivning har stor erfaring i rådgivning ved total nedrivning, miljøsanering, delvis nedrivning eller renovering af bygninger, hvor der forekommer miljøfarlige stoffer i byggematerialer.

Vi har erfaring med undersøgelser og nedrivning eller miljøsanering af alt fra parcelhuse, sommerhuse og landejendomme til større industriejendomme, skoler, institutioner m.v. Undersøgelserne gennemføres ofte, da de er et krav i forbindelse med, at der indhentes nedrivningstilladelse. Det er således et lovkrav i forbindelse med tilladelse til nedrivning af bygninger, at der foretages en miljøscreening.

Vi foretager miljøscreeninger og miljøkortlægninger i hele landet. I forbindelse med screeningen sørger vi i samråd med kunden og evt. kommunen for, at der bliver udtaget de nødvendige kemiske analyser og udarbejdet en letlæselig teknisk rapport, der kan anvendes i forbindelse med udbud og udførelse af renoverings- eller nedrivningsopgaven.

I menuen kan du læse mere om DMRs rådgivningsydelser indenfor området.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker tilbud på konkrete opgaver.

DMR er ISO 9001:2015 certificeret og AAA kreditratet.

Afdelingsleder


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail

Sjælland


Merete Jensen
Kontorleder, fagchef bygningsundersøgelser
Bygningsingeniør

+45 60 85 00 35
E-mail

Jylland


Morten Sejbjerg
Fagchef, bygningsundersøgelser
Bygningskonstruktør MAK

+45 40 76 06 23
E-mail