DGNB – nybyggeri

DGNB – nybyggeri

Har du brug for DGNB-dokumentation?

DGNB er en frivillig certificeringsordning, som sætter et kvalitetsstempel på bæredygtigheden i dit byggeri. DGNB-certificeringen stammer fra Tyskland og står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og udkom i 2012 i den første danske version. Den danske DGNB-version, anført at Green Building Council Denmark, er således tilpasset det danske bygningsreglement, standarder, byggetraditioner og lovgivning.

I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra 6 hovedområder: miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet, hvor hvert område udgør en procentdel af den samlede pointgivning.

DMR gør det let for DGNB-auditor bygherre, rådgivere og udførende entreprenører at samle den nødvendige DGNB-dokumentation. Vores DGNB-dokumentationspakke inden for jordhåndtering, geoteknik, støj/akustik, bygningsmiljø, indeklima (inkl. radon) sikrer opfyldelse af nødvendig dokumentation til projektoptimering og slutcertificering.

DMR er medlem af Green Building Council Denmark, som er byggeriets egen medlemsorganisation for DGNB-certificeret byggeri i Danmark. Vores dokumentation er derfor baseret på den seneste DGNB-manual for nye bygninger og omfattende renoveringer 2020.

Ifølge DK-GBC bidrager DGNB til 14 ud af FN´s 17 verdensmål, hvor der bl.a. bidrages stort til målene 3, 11, 12 og 13. I DGNB-manualerne, er der ud for hvert bedømmelseskriterie også givet en oversigt over hvilket verdensmål kriteriet bidrager til.

Muligheder i DGNB

Ordningen er delt op i tre niveauer:

 • DGNB Sølv: Mindst 50 point og mindst 35% i hver kvalitet
 • DGNB Guld: Mindst 65 point og mindst 50% i hver kvalitet
 • DGNB Platin: Mindst 80 point og mindst 65% i hver kvalitet.

Derudover kan man opnå DGNB Hjerte, hvor fokusset ligger på trivsel og indeklima, og DGNB Diamant som anerkendelse af arkitektonisk kvalitet.

Indenfor de 6 områder ligger 36 kriterier som bliver vurderet og evalueret. På denne måde kan man evaluere forskellige bygninger men samtidig sikre sig en entydig og målbar standard.

Efterhånden er det blevet muligt at kunne DGNB-certificere alle typer nybyggeri, omfattende renoveringer, bygninger i drift og hele byområder.

Kravene opstillet i DGNB giver nogen klare fordele, f.eks. færre misforståelser i byggeprocessen, reducering af affald og øget værdi for bygningen. Derudover er der ofte også gode branding muligheder med et certificeret projekt, ligesom bygningens handelsværdi oftest øges.  

DGNB hos DMR

Hos DMR har vi uddannede DGNB konsulenter indenfor områderne ”Nybyggeri og omfattende renoveringer”, der kan hjælpe med jeres projekt.

Skal dit byggeprojekt certificeres som bæredygtigt byggeri, har vi hos DMR stor erfaring med tekniske målinger og dokumentation indenfor følgende kategorier:

 • LCA-beregninger
 • luftmålinger af VOC og aldehyder (Knockout kriterie i DGNB)
 • radonmålinger (Knockout kriterie i DGNB)
 • akustik- og støjmålinger 
 • støv og vibrationer på byggepladsen
 • skimmelforebyggelse
 • biodiversitet
 • kortlægning af miljøfarlige stoffer, særligt hvis der er eksisterende bygninger som skal nedrives eller ombygges
 • indsamling af dokumentation på byggepladsen, ofte for entreprenøren. 

DMR udfører målingerne i henhold til de krav der er gældende for den pågældende klassificering, og afrapporterer i notat hvor der sammenlignes med gældende kriterier.

Derudover kan vi, via eksterne samarbejdspartnere også tilbyde energimærkning, termografering og trykprøvning.

Kontakt DMR hvis du ønsker tilbud på konkrete sager, eller har spørgsmål til vores ydelser.

DGNB-villa

Omkring halvdelen af Danmarks indbyggere bor i enfamiliehuse og andre mindre bygninger, og hvert år bliver der opført meget nyt. Sammen med branchen har Green Building Council (DK-GBC) udviklet en bæredygtighedscertificering målrettet denne skala: DGNB Villa.

Det fælles mål er at løfte denne del af branchen ved, at tilbyde et procesværktøj til at bygge og renovere mere bæredygtigt. Ved anvendelse af DGNB Villa vil der være f.eks. fokus på robusthed, minimering af klimabelastning og undgåelse af uønsket kemi.

Med DGNB Villa får branchen et værktøj til bedre at kunne integrere bæredygtighed i design- og byggeprocesserne. Det danner samtidig et godt udgangspunkt for dialog om bæredygtighed med boligens kommende beboere.

En DGNB-certificering en er uvildig tredjepartsverificering af kvaliteten af et byggeri

Hvis en bygherre ønsker at få en DGNB-certificering af sit byggeri eller byområde, skal der tilkobles en uddannet DGNB-auditor. DMRs afdeling for bæredygtig har DGNB-konsulenter der understøtter entreprenører, bygherre og dennes rådgiver til opfyldelse af DGNB-dokumentationspakkerne ift. DGNB-auditoren.  Det er auditoren, der har ansvaret for certificeringsprocessen, indlevering af dokumentation mm. til tredjeparts-verificering hos dgnb.dk, men DMR leverer den nødvendige dokumentation til projektets udførende parter. Læs meget mere om certificeringsordningen og hvordan du opnår DGNB-certificering hos Green Building Council Denmark på www.dk-gbc.dk  


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail