Radonmåling

Fra 650,- inkl. moms

Radon måles bedst med lukkede sporfilmsdosimetre, og formålet med radonmålingen kan være forskellige. Ofte ønsker man at kende radonniveauet i sin bolig, og omfanget af målinger kan derfor begrænses til de rum man opholder sig mest i.

Beskrivelse

Vores målere opfylder kravene i bygningsreglementet og er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.
Når du bestiller målerne hos os, får du adgang til en on-line portal hvor du kan indtaste oplysningerne omkring hvor målerne har været placeret, og angive måleperioden mv.

Dette produkt kan anvendes til mange forskellige formål, såsom:

  • Ønske om at kende radonniveauet i et givent lokale eller bolig. Specielt med henblik på personers sundhed.
  • Ønske om at lave en kontrolmåling af udførte radonsænkende tiltag.
  • Ønske om at lave en sommermåling udenfor bygningens opvarmningssæson (udenfor perioden mellem 1. oktober til 30. april), for at kende radonniveauet her.
  • Ønske om at spore indtrængningsveje for radon. Kontrolmåling i f.eks. teknikrum.

Dette produkt bør altså ikke anvendes til at dokumentere at nugældende krav i bygningsreglementet er overholdt. Ønsker du at kunne dokumentere at kravet i bygningsreglementet er opfyldt, så bør du anvende dette produkt.

 

Du kan læse mere om vores anbefalinger til radonmåling i eksisterende boliger her.

Idet det er brugeren som selv definerer formålet med målingen, er der ikke noget ”krav” til hvorledes målingen skal udføres. Det er dog vores anbefaling, at målingen udføres over en periode på minimum 60 dage mellem 1. oktober og 30 april. Optimalt bør målingen forløbe over et helt år.

Produktet omfatter:

  • Udførlig vejledning til opsætning og registrering i online system.
  • Målebokse og analyse.
  • Fragt, samt frankeret og adresseret svarkuvert.
  • Anbefaling til hvor og hvordan du simpelt kan placere målerne.
  • Målerapport med resultater.

Efter endt måling, pakkes målerne ned i de medfølgende poser, og returneres i den medfølgende frankerede svarkuvert. Efter få uger vil du modtage en mail med besked om at din målerapport er klar. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de udførte målinger.

Information om radon

Ønsker du professionel styring af hele det ovennævnte måleforløb, så kontakt os for drøftelse af den konkrete sag og få et uforpligtende tilbud.

Du kunne også være interesseret i...

Find ekspertise

© 2023 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41 • E-mail: dmr@dmr.dk • Telefon: 86 95 06 55