Radonmåling

Fra 650,- inkl. moms

Gældende SBi-anvisning 270 (Måling af radon i bygninger), beskriver en række forskellige formål med en radonmåling. Disse forskellige formål medfører forskellige krav til selve målingen.

Dette produkt kan anvendes til mange forskellige formål, herunder til at vurdere radonniveauet i eksisterende boliger, som er opført før 2010 (BR10). Øvrige anvendelser kan være:

  • Ønske om at kende radonniveauet i et givent lokale eller bolig. Specielt med henblik på personers sundhed.
  • Ønske om at lave en kontrolmåling af udførte radonsænkende tiltag.
  • Ønske om at lave en sommermåling udenfor bygningens opvarmningssæson (udenfor perioden mellem 1. oktober til 30. april), for at kende radonniveauet her.
  • Ønske om at spore indtrængningsveje for radon. Kontromåling i f.eks. teknikrum.

Dette produkt kan altså ikke anvendes til at dokumentere at nugældende krav i bygningsreglementet er overholdt.

Du kan læse mere om vores anbefalinger til radonmåling i eksisterende boliger her.

Idet det er brugeren som selv definerer formålet med målingen, er der ikke noget ”krav” til hvorledes målingen skal udføres. Det er dog vores anbefaling, at målingen udføres over en periode på minimum 60 dage mellem 1. oktober og 30 april.

Det naturlige radonniveau i husene varierer henover året, du vil derfor modtage en tabel for simpel omregning af det målte radonniveau, til et vurderet årsgennemsnit.

Du vil ligeledes modtage vores anbefalinger til hvorledes målerne skal placeres i boligen.

Produktet omfatter:

  • Målebokse og analyse.
  • Fragt, samt frankeret og adresseret svarkuvert.
  • Anbefaling til hvor og hvordan du simpelt kan placere målerne.
  • Målerapport med resultater.
  • Omregningstabel til omregning af det målte radonniveau, til et årsgennemsnit.

Efter endt måling, pakkes målerne ned i de medfølgende poser, og returneres i den medfølgende frankerede svarkuvert. Efter få uger vil du modtage en mail med en målerapport. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de udførte målinger.

Information om radon

Ønsker du professionel styring af hele det ovennævnte måleforløb, så kontakt os for drøftelse af den konkrete sag og få et uforpligtende tilbud.

Ryd

Du kunne også være interesseret i...

Find ekspertise

Modtag DMRs nyhedsbrev

© 2019 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41