Arbejdsmiljø, støj og akustik

Arbejdsmiljø, støj og akustik

DMR Støj og akustik tilbyder måling og vurdering af støjforhold på arbejdspladsen. Vi er et fagligt bredt sammensat team af medarbejdere, der kan rådgive og udføre beregninger til forbedring af lydforholdene inden for både industri, produktion og byggeri samt kontor- og kantinemiljøer.

Vi tilbyder også høreundersøgelse af dine medarbejdere.

Hvorfor

Baggrundsstøj i selv lave niveauer kan medføre dårligere koncentration og hurtigere udtrætning af medarbejdere i løbet af arbejdsdagen. Større niveauer kan skade medarbejdernes hørelse og føre til yderligere problemer. Udfordringer med kommunikation både på arbejdspladsen og i hjemmet kan bl.a. føre til generel dårligere trivsel, misforståelser og isolation.

Derfor har Arbejdstilsynet blandt andet fastsat følgende krav og grænseværdier for arbejdsmiljøstøj:

  • Generelt må medarbejdere ikke udsættes for unødig støj
  • Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C)
  • Hvis det ikke er muligt at nedbringe støjbelastningen til 85 dB(A) og spidsværdien til 137 dB(C), må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis medarbejderne bruger høreværn
  • Når støjbelastningen er lig med eller overstiger 80 dB(A), eller spidsværdien er lig med eller overstiger 135 dB(C), skal arbejdsgiveren instruere om de risici, som følger af støj
  • Når støjbelastningen overstiger 85 dB(A), eller spidsværdier overstiger 137 dB(C), skal den ansatte have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Undersøgelsen udføres af en læge eller under en læges ansvar, og om nødvendigt af en specialist, fx en speciallæge i øresygdomme.

DMR kan hjælpe med dig med at vurdere om støjniveauet er overholdt, og vi rådgiver om forbedrende tiltag ved behov. Vi tilbyder også at udføre den lovpligtige arbejdsmedicinske høretest og rådgivning om støjens konsekvenser for hørelsen.

Her kan du lære mere om hvad en høretest er og hvordan vi kan hjælpe.

Forebyggelse, tidlig intervention og god vejledning minimerer følgerne af støj og høreskader hos medarbejderne på arbejdspladsen, og medvirker til at fastholde gode medarbejdere.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Specialist, Fyn/Sjælland


Troels Lindgreen
Afdelingsleder, støj og akustik
+45 25 50 55 68
E-mail

Specialist, Jylland


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail

Arbejdsmiljø, Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail

Arbejdsmiljø, Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail