Radon i erhvervsbygninger og arbejdsmiljø

Radon i erhvervsbygninger og arbejdsmiljø

Erhvervsbygninger

Erhvervsbygninger er på samme måde som boliger omfattet af bygningsreglementets krav til tilladeligt radonniveau.

Skal du bygge, købe, leje eller har du allerede en erhvervsbygning, så er der mange gode argumenter for at få målt radonniveauet.

Skal du bygge eller købe en ejendom, er argumentet for radonmåling, at du sikrer dig, at bygningen er lovlig ifølge bygningsreglementet. Radonmålingen udføres efter gældende regler, og resultater vil være en gennemsnitsværdi for bygningen som helhed.

I forbindelse med nybyggeri kan vi desuden være behjælpelig med at måle radon i byggefeltet, og ud fra resultatet af radonmplingerne optimere de radonsikrende tiltag på det konkrete byggeprojekt, læs mere her.

Arbejdsmiljø

Det må ikke være sundhedsskadeligt at gå på arbejde – og det gælder også, når det handler om radon i indeklimaet.

For erhvervsbygninger og arbejdspladser gælder to regelsæt. Det ene regelsæt gælder selve bygningen, og er krav opstillet i bygningsreglementet. Dette krav vil derfor afhænge af bygningens alder.

Det andet regelsæt gælder indeklimaet i bygningen, og denne regel gælder uanset bygningens opførelsestidspunkt. Du kan læse loven her. Særligt bekendtgørelsen til loven beskriver nærmere i §97 om reglen:

§ 97. På arbejdspladser, hvor radonkoncentrationen overstiger et referenceniveau svarende til en årlig gennemsnitlig aktivitetskoncentration på 100 Bq/m3, skal der foretages optimerende foranstaltninger med henblik på at nedbringe stråleudsættelsen så meget som med rimelighed opnåeligt.

Reglen betyder, at arbejdsgiver skal sørge for, at radonkoncentrationen er under 100 Bq/m3, men modsat reglen i bygningsreglementet, som gælder et gennemsnit for hele bygningen, så gælder denne regel den enkelte arbejdstager. Dette gør målingen mere kompliceret, fordi der ved målingen skal tages højde for den enkelte medarbejders ophold i bygningens lokaler.

For at illustrere fremgangsmåden ved målingen og vurderingen, er her et simpelt regnestykke. En medarbejder opholder sig 15 timer ugentligt i et lokale med 130 Bq/m3, og de resterende 22 timer ugentligt i lokaler med maksimalt 60 Bq/m3. Dette giver en ugentlig gennemsnitlig radonkoncentration på 88 Bq/m3, og er ok, fordi aktivitetskoncentration som bekendtgørelsen henviser til, netop er under 100 Bq/m3. For at opnå en retvisende radonmåling skal reglerne i SBi-anvisning 270 nøje følges.

Vi laver radon-måleplan i samarbejde med bygningsejer, så målingerne bliver tilpasset formålet og bygningens brug.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.


Alexander Pinstrup Mosdal
Projektleder, bygningskonstruktør
+45 41 30 35 42
E-mail
Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail