Legionella-undersøgelse – gram-negative bakterier

Legionella analyse og undersøgelse, gram-negative bakterier

Hvad er legionella?

Legionella er små gram-negative bakterier, der trives i biofilmen vandrør, varmtvandsbeholdere og andre steder med varmt stillestående vand. Legionella vokser bedst ved 25-45 oC.

Bakterien kan medføre den såkaldte legionærsyge (Legionellose), som er en alvorlig lungebetændelse, der kan være dødelig for folk med svækket helbred. Legionella kan også medføre Pontiac-feber, der giver mildere influenzalignende symptomer.

I Danmark påvises der jf. sundhed.dk knap 200 tilfælde af legionærsyge om året. Ca. 25% af tilfældene skyldes smitte under udlandsrejser. Legionærsyge rammer hyppigst ældre eller i forvejen svækkede personer. Dødeligheden ved legionærsyge er ca. 10%.

Smitten sker oftest ved indånding af vand som aerosoler (små luftbårne vanddråber), typisk under brusebade, spabade eller via aircondition.

Legionella-indholdet siger ikke noget om den generelle vandkvalitet, men er primært afhængig af vandtemperaturen.

Hvordan undgås legionella?

Hvis temperaturen i varmtvandsanlægget er for lav, f.eks. for at spare på energien, kan det give problemer med Legionella, ligesom stillestående vand kan forstærke problemet.

Det er derfor vigtigt, at vandet i varmtvandsbeholderen er tilstrækkelig højt. Bakterierne kan jf. Miljøstyrelsen ikke vokse ved 50oC og ved 55oC dør bakterierne. Højere temperaturer giver dog øget kalkudfældning og skoldningsfare.

Du kan tjekke temperaturen ved at lade vandet løbe nogle minutter, hvorefter temperaturen bør være højere end 50oC. Det kolde vand bør være under 15oC.

Bruges badet sjældent, bør du lade vandet løbe et par minutter før badning. Sørg desuden for at tømme bruseslangen for vand efter brug – evt. ved at lægge den ned på gulvet. Brusehovedet bør rengøres jævnligt.

Legionellaundersøgelse

DMR er gerne behjælpelig med undersøgelse og analyse for legionella.

Legionella-analyse sker oftest i vandprøver fra brugsvand. Vandprøver udtages typisk fra en bruser, hvor der er størst risiko for smitte, eller fra den vandhane, som ligger længst væk fra varmtvandsbeholderen. Her er temperaturen lavest, hvilket giver de bedste betingelser for vækst af legionella-bakterier.

Vandprøver fra stikledninger kan ofte tages ved en aftapningshane umiddelbart før vandmåleren.

Der er endnu ikke nationale grænseværdier for indholdet af legionella-bakterier i det varme brugsvand. Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Seruminstitut anbefaler dog, at indholdet holdes under 1.000 legionella-bakterier pr. liter, og at der iværksættes varmedesinfektion og eventuelt nødvendige ombygninger, hvis indholdet af legionella-bakterier er over 10.000 legionella-bakterier/liter. På plejehjem og sygehuse er der skærpede retningslinjer.

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker et konkret tilbud på legionellaundersøgelser.


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail