Arbejdsmiljø på bygge-/anlægsprojekter

Arbejdsmiljø på bygge-/anlægsprojekt - rådgivning - dmr.dk

Bygge- og anlægsbranchen står for en stor procentdel af de arbejdsulykker, der sker på danske arbejdspladser. De mest almindelige ulykker er fald til lavereliggende niveau, fald i samme niveau, ulykker med håndværktøj og maskiner samt ulykker i forbindelse med tunge løft. Dertil er branchen præget af en høj grad af nedslidning.

Derfor er der fra myndighedernes side stor fokus på at højne sikkerheden og arbejdsmiljøet på bygge- og anlægspladserne. Dette sker bl.a. gennem en række lovmæssige krav, der er stillet til bygherrer.

Kravene varierer i forhold til, hvor mange personer og virksomheder, der er beskæftiget samtidig på byggepladsen.

Hos DMR Arbejdsmiljø har vi stor erfaring med sikkerhed og arbejdsmiljø på bygge- og anlægsprojekter, og vi kan her bl.a. tilbyde:

  • Rådgivning om bygherres pligter
  • Rådgivning om gældende lovgivning indenfor bygge- og anlægsarbejde
  • Rådgivning om arbejdsmiljøkoordinering
  • Udarbejdelse og løbende ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed
  • Afholdelse af sikkerhedsinstruktioner og opstartsmøder
  • Afholdelse af sikkerhedsrundering
  • Udarbejdelse af arbejdsprocedurer, APV’er og kemisk risikovurdering m.v.

Vi tilbyder endvidere, at I kan leje en uvildig arbejdsmiljøkoordinator af DMR til at varetage bygherrers forpligtelser på byggeprojektet. Herved kan I koncentrere jer om opførelsen af selve byggeriet, mens vi varetager opgaverne indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø. Læs mere i brochurerne i menuen til højre og kontakt os for gode råd og hjælp til arbejdsmiljøkoordinering på dit projekt.

I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter stilles der ofte fra myndighedernes side en række vilkår og miljøkrav, der skal overholdes. Det kan eksempelvis være krav i forhold til støj, forurening og håndtering af affald.

DMR kender til lovgivningen bag og kan hjælpe med at sikre, at I overholder de opstillede krav. Vi foretager eksempelvis også støj- og vibrationsmålinger, der kan benyttes som dokumentation for, at i overholder de fastsatte værdier.

DMR kan også lave bygningsundersøgelser forud for eksempelvis renoverings- eller nedrivningsprojekter, hvor vi undersøger for farlige stoffer og materialer som eksempelvis asbest, PCB og bly. Vi undersøger også for fugt, skimmel- og trænedbrydende svampe.

Hos DMR er kunden altid i centrum, og vi yder rådgivning i et tæt samarbejde med kunden og målretter altid rådgivning og løsningsforslag i forhold til kundens aktuelle forventninger, formål og krav.

Kontakt DMR for rådgivning og tilbud på konkrete opgaver.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail