Radonmåling og radonrådgivning ved nybyggeri

Radonmåling og radonrådgivning ved nybyggeri

Der skal på alle byggeprojekter foretages en tilstrækkelig radonsikring, men spørgsmålet er, hvor omfattende radonsikringen til et konkret byggeprojekt skal være.

Radon i jord varierer fra grund til grund, og op til en faktor 100 henover landet. Inden for samme byggefelt ser vi variationer op til faktor 10.

Hvis radonniveauet i det konkrete byggefelt ikke kendes, tages der typisk udgangspunkt i ”worst case” når der projekteres i henhold til teknisk fælleseje.

Uden specifikke målinger vælges derfor tit en konservativ, og ofte overdimensioneret, radonsikring.
In-situ radonmålinger kan bruges til optimering af de radonsikrende tiltag. Radonpotentialet måles her i det ubearbejdede byggefelt, eller direkte i udgravningen til byggefeltet, (målinger i råjord).

Hvis der skal foretages terrænregulering, udskiftning af sætningsgivende lag, og opbygning af sandpude skal der udføres kontrolmålinger til dokumentation. Kontrolmålinger kan udføres mens byggemodning, beton- og kloakarbejderne udføres.

Kontrolmålinger i sandpuder kan tidligst udføres 14 dages efter sandpuden er færdigkomprimeret, så det er sikret, at der er opnået radonligevægt i jorden og målingerne dermed er retvisende.

DMR´s koncept er følgende:

  1. Radonmålinger i det rå byggefelt, så der opnås indledende viden om radonniveauet i området.
  2. Kontrolmålinger af radonniveauet i den færdige jordopbygning. Radonniveau verificeres og dokumenteres, dvs. grundlag for optimering og projektering er på plads.
  3. Vi bistår ved projektering af radonsikrende tiltag.
  4. Vi udfører fagtilsyn ved udførlse af de radonsikrende tiltag, og udarbejder kvalitetssikringsmateriale.

Udarbejdelsen af anbefalinger til de nødvendige radonsikrende tiltag foretages i tæt samarbejde med rådgiver/ingeniør/entreprenør, så det sikres, at der er tale om både robuste, men også bygbare løsninger.

Radonmåling og rådgivning i et byggefelt på ca. 1.000 m2 beløber sig ofte til ca. 20-30.000 kr. ekskl. moms. Rådgivningen kan medføre en væsentlig reduktion af de radonsikrende tiltag, og i flere sager er der set besparelser på 200-300 kr./m2, hvilket kan give en besparelse på 200-300.000 kr. ved et byggeri på 1.000 m2.

Kontakt os for projektspecifik rådgivning, eller for en uforpligtende samtale omkring radon.


Alexander Pinstrup Mosdal
Projektleder, bygningskonstruktør
+45 41 30 35 42
E-mail
Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail