SMART aftale til arbejdsmiljørådgivning

SMART aftale til arbejdsmiljørådgivning - klippekort

Alle virksomheder med ansatte er underlagt en række love og bekendtgørelser for at sikre medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø. Det kan virke overvældende og tidskrævende for mange virksomheder at holde styr på al den lovgivning og samtidig få sat sig ind i det nødvendige arbejdsmiljøarbejde.

Derfor har DMR Arbejdsmiljø sammensat en SMART pakke – Systematisk, Metodisk ARbejdsmiljø Tilgang.

Med SMART-pakken hjælper vi jer med at udvikle og vedligeholde et godt arbejdsmiljø på virksomheden, hvor der er styr på lovgivning og dokumentation, og hvor der løbende fokuseres på sikkerhed, trivsel og sundhed.

Vi tilpasser SMART pakken efter den enkelte virksomheds størrelse, ønsker og behov.

En SMART pakke indeholder eksempelvis:

  • Deltagelse i 2-4 årlige arbejdsmiljømøder (alt efter virksomhedens størrelse). Vi agerer mødeleder og udarbejder referat fra møderne.
  • Afholdelse af sikkerhedsrunderinger på virksomheden sammen med arbejdsmiljøorganisationen.
  • Gennemførelse af den lovpligtige APV min. hvert 3. år samt løbende opfølgning på handleplanen. APV-metoden vælges i samarbejde med virksomheden. Læs mere her.
  • Afholdelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Derudover følger vi op på dokumentationen af jeres arbejdsmiljøarbejde og sikrer, at I er opdateret omkring ny viden ændret lovgivning på arbejdsmiljøområdet. Vi fungerer ligeledes som jeres vidensbank – har I et spørgsmål, så ringer i bare!

Pakken kan ligeledes tilpasses særlige forhold, I har på jeres virksomhed. Det kunne være en årlig gennemgang af kemikalier, udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger/kemiske risikovurderinger, arbejdshygiejniske målinger, udarbejdelse og opfølgning på Atex-APV eller en ergonomisk gennemgang af arbejdspladsen.

Vi vælger typisk et tema for vores sikkerhedsrunderinger, hvor vi har ekstra fokus, og hvor vi gennemgår lovgivningen sammen med jer.

SMART pakken giver jer muligheden for at sikre, at der er styr på arbejdsmiljøet på jeres virksomhed.

Kontakt DMR Arbejdsmiljø, hvis I ønsker at høre mere omkring vores SMART pakke eller ønsker et konkret tilbud.

Afdelingsleder


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail

Konkret eksempel fra en kunde, der har indgået en SMART aftale:

”En virksomhed indgår en SMART aftale, fordi de ikke har overblik, viden og tid til selv at drive arbejdsmiljøarbejdet. De har svært ved at få nogen til at være arbejdsmiljørepræsentant og har svært ved at prioritere arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen, da de vækster og altid er bagud. De ansætter hele tiden nye folk og virksomheden har svært ved at fastholde deres gode uformelle kultur, hvor medarbejderne tildeles stor tillid til gengæld for stor ansvarsfølelse.

Virksomheden beslutter at tage imod tilbuddet om en SMART pakke. Vi starter arbejdet op med 2 møder om året, hvor kortlægning af APV og runderinger er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet. Virksomheden vokser, og arbejdsmiljøarbejdet vokser med, hvorfor arbejdsmiljøorganisationen og mødefrekvensen udvides, så de nu har 3 arbejdsmiljøgrupper og afholder 4 møder om året (virksomheden er i perioden vokset fra omkring 30 medarbejdere til ca. 100 medarbejdere).

Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde er nu nærværende og relevant for medarbejderne, da arbejdsmiljøorganisationen er synlig bl.a. grundet runderingerne, hvor vi spørger ind til deres hverdag. Referaterne og handlingsplanerne er meget tilgængelige og udformet, så de er inspirerende og læsevenlige, hvorfor de også bliver læst.

Undervejs får virksomheden besøg af Arbejdstilsynet og stryger igennem tilsynet med en grøn smiley.

I dag er virksomhedens arbejdsmiljøarbejde integreret, så alle føler det nærværende og vedkommende. Det er her nye arbejdspladsers indretning og design besluttes, og her optimeringen af processer diskuteres. Når der afholdes valg til AMR, skal virksomheden ikke længere lede efter en repræsentant, men afholde kampvalg. I dag er arbejdsmiljøarbejdet et aktiv for virksomheden, hvor det tidligere var passivt og uvedkommende, ja – det var faktisk ”lidt i vejen”.

Virksomhedens sygefravær er ikke faldet, da det lå meget lavt i forvejen, men stemningen og engagementet er mere energifyldt, og glæden på virksomheden større. Det betyder, at virksomheden ikke har svært ved at tiltrække de medarbejdere, de har brug for, heller ikke højt uddannede.”